Reuters meldt op basis van meerdere bronnen dat de Europese Commissie een boete zal opleggen aan Inifeon, Philips en Samsung. De drie bedrijven zouden onderling prijsafspraken over chips voor onder andere simkaarten hebben gemaakt.

De desbetreffende zaak werd al in 2008 geopend en lijkt binnen een paar weken op zijn eind te lopen. De Europese Commissie is volgens anonieme bronnen tot de conclusie gekomen dat de drie bedrijven de prijs van chips op kunstmatige wijze hoog hebben gehouden. Eind juli of begin september wordt de hoogte van de boete bekendgemaakt. De boete kan tot 10 procent van de wereldwijde jaaromzet bedragen, voor Philips is dat dan bijvoorbeeld een boete van maximaal 2,33 miljard euro.

De bewuste chips worden niet alleen in simkaarten gebruikt, maar ook in ID-kaarten, paspoorten en pinassen. Niet alleen Infineon, Philips en Samsung zouden afspraken hebben gemaakt, ook Renesas Technology zou zich schuldig hebben gemaakt. Deze joint-venture tussen Hitachi en Mitsubishi had de Europese Commissie echter getipt van de afspraken en wordt daarom buiten beschouwing gelaten.