De Europese Commissie heeft vandaag laten weten Google goed op weg is om onbedoelde in-app aankopen tegen te gaan, maar dat Apple nog geen maatregelen heeft genomen en nog geen toezeggingen heeft gedaan. Het is nu aan de nationale autoriteiten om Apple te dwingen wijzigingen door te voeren, wat kan leiden tot boetes als Apple weigert aanpassingen door te voeren.

De eisen die de Europese Commissie stelt aan in-app aankopen hebben vooral betrekking op spelletjes maar ook enkele algemene regels. Zo wil de EU dat de term "gratis" wordt vermeden als er sprake is van in-app aankopen, aangezien dat misleidend is. Ook moeten spelletjes kinderen niet aanzetten tot in-app aankopen en ook volwassenen mogen niet worden aangespoord aankopen voor hun kinderen te doen.

Verder moeten consumenten duidelijk worden geïnformeerd over de betalingsvoorwaarden voordat ze overgaan tot een aankoop en moet de consument nadrukkelijk toestemming verlenen. Tot slot moet de verkoper altijd een e-mail adres verstrekken zodat kopers contact op kunnen nemen als ze vragen of klachten hebben.

Google heeft inmiddels al de nodige veranderingen doorgevoerd en voert volgens de EU in september de laatste wijzigingen door om hele te voldoen aan de nieuwe regels. Apple heeft zoals eerder gemeld nog niet gereageerd richting de EU, maar wel tegenover de BBC. Apple lijkt het oneens te zijn met de EU en is van mening dat het al veel meer doet dan hun concurrenten om onbedoelde in-app aankopen tegen te gaan. Apple geeft bij de BBC wel aan dat er in iOS 8 weer enkele nieuwe functies zitten, bijvoorbeeld dat kinderen aan hun ouders toestemming moeten vragen voor in-app aankopen.