De Nederlandse bewaarplicht voor providers is in strijd met een Europees verdrag, zo wordt erkend door Minister Ivo Opstelten. Dat betekent dat providers waarschijnlijk binnenkort mogen/moeten stoppen met het verzamelen van metadata over gebruikers, vindt Bits of Freedom.

Providers zijn momenteel verplicht om metadata van gebruikers op te slaan zodat de gegevens door autoriteiten zijn op te vragen. In een brief aan de Tweede Kamer wordt door Minister Opstelten echter aangegeven dat deze bewaarplicht in strijd is met het Europees Handvest van grondrechten. Dat is volgens Rejo Zenger van Bits of Freedom reden genoeg om de wet per direct te schrappen.

Die erkenning betekent volgens Bits of Freedom dat de plicht geschrapt zal worden, want de grondwet schrijft voor dat regelingen die in strijd zijn met internationale verdragen niet geldig zijn. Als de grondwet wordt nageleefd, kan de bewaarplicht dankzij de verklaring van Opstelten direct de prullenbak in.

Momenteel zijn providers verplicht om over een periode van een half jaar gegevens over gebruikers te bewaren. Hierbij kan gedacht worden aan gegevens over telefoongesprekken of internetsessies. De providers zien de plicht doorgaans als een last en hoeven hier dus niet meer aan te voldoen.