2min

Als het aan de Europese Raad ligt komt er deze maand nog een akkoord over het afschaffen van de roamingkosten per 15 december 2017. Dat blijkt uit een verslag van Minister Kamp. Of dat akkoord er ook gaat komen is afhankelijk van de Europese Commissie en het Europees Parlement.

Aanstaande maandag vind er een nieuw Europees overleg plaats tussen de drie partijen, de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. Laatst genoemde wil vanaf 15 december 2017 de roamingkosten afschaffen en tot die tijd een tussenoplossing. De Commissie en het Parlement willen het liefst dit jaar nog af van de roamingkosten en kunnen zich niet vinden in de geboden tussenoplossing van 100MB per jaar roaming zonder extra kosten. De kans lijkt klein dat de partijen eruit gaan komen, het Europees Parlement blijft vechten.

Ook moet er maandag een akkoord bereikt worden over netneutraliteit, wederom een onderwerp waar men het niet unaniem over eens is. Voornamelijk Nederland ligt dwars, vanuit Den Haag wordt aangedrongen op een verbod op prijsdiscriminatie, waardoor het onmogelijk wordt om bepaalde type internetverkeer voor te trekken, af te knijpen of een hogere prijs voor te rekenen. Het huidige Europese voorstel biedt alleen de mogelijkheid aan lidstaten om op te treden tegen grootschalige prijsdiscriminatie. Dit laat echter veel ruimte over voor discussie en kan leiden tot langdurige rechtszaken tussen providers en overheden.

Als het huidige Europese voorstel wordt aangenomen, moeten we in Nederland onze strenge wetgeving voor netneutraliteit intrekken en gaan voldoen aan de Europese richtlijn die minder streng is. Indirect biedt dat mogelijkheden aan providers om weer onderscheidt te gaan maken in verkeer. Zo zou Netflix dan ineens een stuk minder soepel kunnen afspelen.

Volgens Minister Kamp wordt er in Europa ook druk gesproken over het creëren van één digitale Europese markt. Hier moet echter nog flink wat onderzoek naar gedaan worden voordat er concrete voorstellen op tafel komen. Nederland heeft aangedrongen om haast te maken en te proberen zo snel mogelijk de basis te creëren.