2min

Het Europees Parlement is akkoord gegaan met de Digital Services Act. Het wetsvoorstel moet de verspreiding van illegale content tegengaan en richt zich vooral op de grote Amerikaanse techplatforms.

Met het aannemen van de Digital Services Act, een wetsvoorstel van eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager, wil het Europese Parlement (EP) het gebruik van online platforms binnen de lidstaten van de Europese Unie veiliger maken. Online platforms en marktplaatsen spelen tegenwoordig een belangrijke rol in het dagelijkse leven van mensen en het EP vindt dat zij het op een veilige manier kunnen gebruiken. Hiervoor moet bijvoorbeeld worden gezorgd dat wat offline illegaal is, ook online illegaal is.

Bestrijding van illegale producten, diensten en content

De Digital Services Act voorziet in waarborgen en mechanismen voor het melden van illegale online activiteiten en het verwijderen van illegale online producten, diensten en content. In het laatste geval gaat het ook om het verspreiden van desinformatie. Wanneer aanbieders van hostingdiensten hierover een melding ontvangen, moeten ze zo snel mogelijk reageren en actie ondernemen. Hierbij moeten zij rekening houden met de soort illegale inhoud die wordt gemeld en de dringende noodzaak om actie te ondernemen.

Daarnaast is in de nu door het EP aangenomen wetsvoorstel vastgelegd dat dat meldingen op een onwillekeurige en niet-discriminerende manier worden verwerkt. Dit met eerbiediging van de grondrechten, waaronder de vrijheid van meningsuiting.

Speciale maatregelen voor Amerikaanse techgiganten

Het wetsvoorstel richt zich vooral op de macht van de grote techplatforms uit de Verenigde Staten, zoals Google, Microsoft, Apple, Amazon en Meta. Voor deze platforms zijn in de nu aangenomen Digital Services Act speciale maatregelen opgenomen. Dit omdat zij volgens de eurocommissaris en nu ook het EP bijzondere risico’s met zich meebrengen op het gebied van de verspreiding van zowel illegale als schadelijke inhoud. Deze grote platforms krijgen met de Digital Services Act extra bepalingen opgelegd over verplichte risicobeoordelingen, risicobeperkende maatregelen, onafhankelijke audits en de transparantie van zogenoemde ‘aanbevelingssystemen’.

Andere maatregelen uit de Digital Services Act zijn transparantie over hoe persoonlijke informatie wordt verwerkt, een verbod van gerichte reclame op minderjarige doelgroepen en een verbod op het gebruik van dark pattern-technieken. Verder biedt het wetsvoorstel meer keuze bij rangschikkingen op basis van algoritmes en een schadevergoeding als bedrijven hun digitale zorgplichten niet nakomen en gebruikers daardoor worden getroffen.

Het nu aangenomen wetsvoorstel moet nog wel door de Raad van Europa worden aangenomen. De huidige EU-voorzitter Frankrijk wil het wetsvoorstel nog in de eerste helft van dit jaar door de lidstaten aangenomen krijgen. Daarna zullen alle lidstaten de wetgeving moeten ratificeren en in hun eigen nationale wetgeving opnemen.

Tip: EU-parlement kibbelt over initiatief in de strijd tegen Big Tech