2min

Dinsdagavond hebben vertegenwoordigers van de Europese Raad en het Europees Parlement een voorlopig akkoord bereikt over de EU Data Act. Dit is een nieuwe verordening met “geharmoniseerde regels voor eerlijke toegang tot en gebruik van gegevens”. De langverwachte wetgeving stelt regels op voor het beschermen en delen van data tussen consumenten, bedrijven en overheden.

De overeenkomst volgde op zeven slopende uren van onderhandelingen, meldde Reuters. Thierry Breton, de Europese Commissaris voor de Interne Markt, twitterde opgewonden over de stap. “Het akkoord van vanavond over de Data Act is een mijlpaal in het opnieuw vormgeven van de digitale ruimte…we zijn op weg naar een bloeiende EU data-economie die innovatief en open is – op onze voorwaarden.”

Wat de Gegevenswet doet

De Europese Raad heeft ook een verklaring vrijgegeven. De Data Act heeft als doel “te zorgen voor een eerlijke toewijzing van de waarde van data aan actoren in de digitale omgeving; een concurrerende gegevensmarkt te stimuleren; kansen te creëren voor datagestuurde innovatie en gegevens voor iedereen toegankelijker te maken”.

De nieuwe wetgeving geeft consumenten bijvoorbeeld controle over wat er kan worden gedaan met de informatie die worden gegenereerd door hun verbonden producten en IoT-apparaten. Denk hierbij aan slimme huishoudelijke apparaten en ook bepaalde auto’s.

De wet zal ook de concurrentie beschermen door middel van bepalingen over het delen van data, compensatie en geschillenbeslechting. Daarnaast zullen er regels worden opgesteld om het voor consumenten gemakkelijker te maken om van dienstverlener te wisselen.

De nieuwe tekst definieert ook de “wisselwerking” van de Data Act met bestaande horizontale en sectorale wetgeving. Voorbeelden hiervan zijn de Data Governance Act en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tip: ‘Recht op schadeclaim bij GDPR-overtredingen kent geen minimum’

De wet wordt bekritiseerd vanwege ambiguïteit

Een controversieel aspect van de wet is de tekst die overheidsinstanties, de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en EU-organen de middelen biedt om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van gegevens die in het bezit zijn van de particuliere sector en die nodig zijn “in uitzonderlijke omstandigheden” of om “een taak van algemeen belang te vervullen”.

De Information Technology Industry Council (ITI), een lobbygroep, bekritiseerde de wet ook vanwege de “brede en dubbelzinnige benadering van het delen van gegevens”.