ASML, Philips en de ABN Amro hebben de handen ineen geslagen en vormen samen met nog enkele andere bedrijven in Brabant de Eindhoven Startup Alliance. Deze Alliance beschikt over een flink bedrag om te investeren in startups en zal de komende vijf jaar proberen om startups sneller te laten groeien.

Deze Alliance gaat niet alleen geld ter beschikking stellen om de groei te bevorderen, ze gaan ook de aanwezige kennis bij de bedrijven inzetten om de startups te begeleiden zodat ze sneller de juiste keuzes kunnen maken. Kennis is in sommige gevallen misschien nog wel belangrijker dan geld. Het doel is om minimaal 100 hardwarebedrijven een steuntje in de rug te geven in de komende vijf jaar. Daarvan moeten er 20 tot 30 echt een substantiële groei gaan doormaken.

Voor Brabant is deze alliance goed nieuws want verwacht wordt dat deze investeringen ook honderden extra banen gaan opleveren. Philips was zelf ook ooit een startup, dat is inmiddels alweer 125 jaar geleden, maar ASML is ooit als startup onder de vleugel van Philips begonnen en deze bedrijven gaan dat nu gezamenlijk opnieuw proberen met nieuwe startups.

Vanuit de overheid wordt er de komende jaren ook geïnvesteerd in startups, zo worden de loonregels in sommige gevallen versoepeld en de overheid is bereidt om samen met het bedrijfsleven de juiste investeringen te doen. Echt concrete plannen zijn op dit moment nog niet gecommuniceerd.