De Brexit komt er echt aan, onderhandelingen zijn gestart en scenario’s worden geschreven. De Brexit zal voor veel onverwachte praktische problemen zorgen. Een van die problemen dient zich aan, encryptie. De Europese Unie is een fan is van  end-to-end encryptie. De UK, met name de conservatieve partij, is fel tegen. Dit uit men ook in wetgeving. Een oplossing is nog niet in zicht.

Welke discussie speelt er omtrent encryptie?

De Europese Unie zet vol in op encryptie. Zo heeft zij recent resoluties uitgevaardigd waarin een scherpe beveiliging wordt voorgeschreven. Encryptie wordt daar specifiek genoemd. In de resolutie is het landen specifiek verboden om maatregelen op te leggen die zorgen voor ‘back doors’ in de encryptie. Kortom, er mag geen bepaling worden opgelegd dat overheden de encryptie ongedaan kan maken.

Daarbij is de Europese Unie druk doende om een rapport te finaliseren over elektrische communicatie. In dit rapport wordt opnieuw de nadruk gelegd op sterke end-to-end encryptie. Bovendienrapport wordt decryptie en reverse engineering expliciet verboden. In dezelfde wet wordt het verbod op back doors nog een keer herhaald. Er staat letterlijk in het rapport dat de lidstaten aan bedrijven geen maatregelen op mogen leggen die de veiligheid van communicatie beperken. De definitieve versie van dit rapport wordt nog deze maand (oktober 2017) verwacht. Daarmee ligt het standpunt van de EU over encryptie voor de komende tijd vast.

In het Verenigd Koninkrijk redeneert men precies andersom. Amber Rudd, de minister van Binnenlandse Zaken zoekt daar openlijk de confrontatie met de IT-sector. Eerder dit jaar is namelijk de ‘Investigatory Powers Act Legislation’ van kracht geworden. Deze wet geeft opsporingsinstanties vergaande bevoegdheden om communicatie te controleren en te hacken. Daarbij is er een bepaling opgenomen dat tech-bedrijven die in het Verenigd Koninkrijk gevestigd zijn de encryptie moeten kunnen uitschakelen als de overheid daarom vraagt. Hierop is door de sector met onbegrip gereageerd. De minister verklaarde vorige week dat zij de techniek niet hoeft te begrijpen om de impact van encryptie te snappen. Ook verklaarde zij dat de sector zich neerbuigend en spottend uit had gelaten, maar dat de overheid niet wil wijken.

Deze haaks op elkaar staande standpunten vragen ongetwijfeld aandacht tijdens de onderhandelingen over de Brexit.