Een rechter heeft besloten dat de regering de aftapwet gewoon mag laten bestaan zoals die er nu voor staat. Op 7 juni vond een kortgeding plaats hieromtrent, waar vandaag een uitspraak op volgde vanuit de rechter. De wet hoeft niet ingetrokken te worden. Datacenter BIT overweegt in beroep te gaan.

Een diverse groep van onder meer privacyinstanties en bedrijven stapte naar de rechter rond de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Volgens hen mag de wet niet in werking treden, tot de wijzigingen die de regering toegezegd heeft, doorgevoerd worden.

Invoer van de Wiv

Op 1 mei jongstleden trad de Wiv in werking. De regering kondigde aan de wet aan te zullen passen, naar aanleiding van het raadgevend referendum dat afgelopen maar tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvond. Bij dat referendum stemde een meerderheid van de Nederlandse bevolking tegen de wet.

Om die reden besloot de regering enkele aanpassingen aan te kondigen. Die aanpassingen worden vernoemd in extra documentatie, maar maken nog geen onderdeel van de daadwerkelijke wet. Dat is tegen het zere been van de coalitie die een kort geding aanspande; wat hen betreft zou de wet niet mogen gelden tot de aangekondigde maatregelen wel doorgevoerd zijn.

Privacy voorop

Alex Bik, CTO bij BIT, laat weten dat zijn organisatie vindt dat de Nederlandse regering op deze manier “de privacy van burgers én organisaties niet voorop” stelt. BIT ziet het volgens Bik als zijn plicht om op te komen voor de belangen van de Nederlanders en bekijkt dus “welke vervolgstappen mogelijk zijn”.

Het samenwerkingsverband, dat bestaat uit BIT, MijnDomein, SpeakUP, Voys, Bits of Freedom, Free Press Unlimited, Greenpeace International, het NJCM, de NVSA, het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First en De Waag.