Een groot deel van de Nederlanders wil dat de overheid nog een keurmerk in het leven roept. Daarmee kan de overheid burgers dan beschermen tegen bedrijven die technologie ontwikkelen voor een smart city. Dat is wellicht ook nodig, door de grote hoeveelheid persoonlijke informatie die bedrijven verzamelen in smart cieties.

Dat blijkt uit onderzoek dat Dell EMC heeft laten uitvoeren. Van de 1.032 ondervraagde respondenten vond 86,4 procent dat er vanuit de overheid een dergelijk keurmerk moet komen. De onderzoekspopulatie bestond uit 18 tot 65-jarigen. Hoe ouder de respondent hoe groter de groep die graag zo’n keurmerk zou willen zien.

Eigen verantwoordelijkheid

Opvallend genoeg vinden relatief veel respondenten dat burgers zelf ook verantwoordelijk zijn voor het beschermen van hun eigen informatie. Zo’n 73,2 procent gaf te kennen die mening toegedaan te zijn. Dan is er nog iets meer dan een kwart – 26,8 procent – van de respondenten, die dat niet vond.

Dat is een opvallend resultaat, vooral in het licht van een eerdere studie van Dell EMC naar privacy en smart cities. Uit dat onderzoek bleek dat een deel van Nederlanders ervoor vreest dat hun privacy niet gewaarborgd is in dit soort steden. Dit nieuwe onderzoek van Dell laat zien dat Nederlanders een oplossing denken te vinden in een keurmerk voor bedrijven.

Voortouw nemen

Volgens Bram Reinders van de netwerkorganisatie voor gemeenten Institute for Future of Living (IFL), moeten bedrijven het voortouw nemen. Waar steden zich op bepaalde aspecten focussen; denk aan Den Haag met cybersecurity en Amsterdam met een circulaire economie, moeten ook bedrijven dat soort leiderschap tonen volgens Reinders. “Het bedrijfsleven kan de verschillende initiatieven met elkaar verbinden”, zegt hij.

Het samenstellen van een gedragscode waardoor voor bedrijven beter duidelijk is wat burgers en gemeenten van hen verwachten is volgens Global CTO voor Sales bij Dell Technologies Patricia Florissi een goede oplossing. “Door samenwerkingen aan te gaan met gemeenten en de samenleving hier zoveel mogelijk in te betrekken, denk ik dat het mogelijk is. Het kost alleen veel tijd. Daarbij is het goed om een keurmerk te hebben. Door in een ‘code of conduct’ vast te leggen wat burgers en gemeenten verwachten van bedrijven, weten wij wat wij mogen en niet mogen. Ook is het goed om als bedrijven onderling verwachtingen vast te leggen. Samen moeten wij de antwoorden vinden.”