Bedrijven die investeren in de verbetering van hun omgang met privacy ondervinden volgens Cisco tastbare voordelen uit die investeringen. Dat blijkt uit de 2019 Data Privacy Benchmark Study van Cisco. Het onderzoek laat zien dat er aantoonbaar een koppeling bestaat tussen goede omgang met privacy en zakelijke voordelen.

Die zakelijke voordelen beslaan volgens het onderzoek (PDF) van Cisco onder meer kortere verkoopcycli, maar ook minder – en minder kostbare – datalekken. Chief Privacy Officer Michelle Dennedy van Cisco laat weten dat organisaties privacy nu steeds serieuzer nemen. “Data zijn de nieuwe valuta en we zien dat organisaties daadwerkelijk zakelijke voordelen zien van hun investeringen in het beschermen van hun data”.

Betere resultaten

Uit het onderzoek van Cisco blijkt dat de invoer van de Europese privacyrichtlijn General Data Protection Regulation (GDPR) daadwerkelijk van invloed is op de zakelijke resultaten die bedrijven boeken. Klanten maken zich in toenemende mate zorgen over hun privacy. Bedrijven die hierin investeren, merken dat de duur van de vertragingen in hun verkoop vanwege privacy-zorgen bij klanten, is afgenomen: 3,4 weken versus 5,4 weken voor organisaties die niet of nauwelijks klaar zijn voor de GDPR. De gemiddelde vertraging in de verkoop aan de huidige klanten was 3,9 weken, een forse daling ten opzichte van de vertraging van 7,8 weken die een jaar geleden werd gerapporteerd.

Bedrijven die voldoen aan de eisen van GDPR stellen minder datalekken te hebben. Als er een datalek is, dan zijn daarbij minder records getroffen en is de uitval van systemen korter. Ook was de kans op significant financieel verlies na een datalek flink lager. Daarnaast geeft driekwart van de respondenten aan dat zij meer algemene voordelen van hun privacy-investeringen ondervinden.  Genoemd worden een grotere slagkracht en meer innovatief vermogen doordat zij over passende data controls beschikken. Ook realiseren zij meer concurrentievoordeel en operationele efficiency doordat zij hun data georganiseerd en gecategoriseerd hebben.

Uit het onderzoek van Cisco bleek verder dat 37 procent van de bedrijven die aan de GDPR voldoen te maken had met een datalek die meer dan 500.000 dollar kostte, vergeleken met 66 procent van de organisaties die het minst aan de AVG voldoen.