2min

In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam  is besloten dat vingerafdrukken afgeven voor toegang tot bedrijfsgegevens of -locaties niet zonder slag of stoot verplicht mag worden. De reden van de uitspraak is dat een dergelijke verplichting strijdig is met de Nederlandse privacywet.

Een medewerker van schoenenwinkelketen Manfield heeft samen met het bedrijf de rechter om uitsluitsel verzocht omdat de winkelketen kassa’s gebruikt die werken met een vingerafdrukscanner. Dit betekent dat de kassa alleen gebruikt kan worden door het invoeren van een vingerafdruk die is ingevoerd in het systeem. Volgens de rechter is er een bepaalde de machtsrelatie tussen werkgever en werknemer. Hierdoor wordt de kans op het onvrijwillig ter beschikking stellen van een vingerafdruk groter.

Argumenten Manfield niet steekhoudend

Manfield kwam met het argument dat het scannen van vingerafdrukken noodzakelijk was omdat kassa’s beschermd dienen te worden tegen indringers. Dit werd echter door de rechter verworpen omdat het bedrijf eerder een systeem met persoonlijke codes gebruikte. Manfield introduceerde juiste een systeem met vingerafdrukken, omdat het oude systeem te ouderwets zou zijn.

Volgens de rechter heeft het bedrijf daarmee niet duidelijk genoeg beargumenteerd waarom het nieuwe systeem noodzakelijk was. Er had bijvoorbeeld ook een combinatie van meerdere systemen gebruikt kunnen worden. Zo zou de veiligheid gewaarborgd blijven, zonder de privacy van werknemers in het geding te brengen. De medewerker en het bedrijf hebben dan ook besloten om niet in beroep te gaan.

In sommige gevallen is het volgens de rechter overigens wel toegestaan voor bedrijven om vingerafdrukken in te voeren zonder toestemming. Dit is echter alleen het geval in situaties waar de noodzaak het grootst is, en wanneer het gebruik van de vingerafdruk proportioneel blijft. Hoe bepaald wordt wanneer gebruik precies proportioneel is, is niet duidelijk.