2min

De Europese Commissie heeft de Data Act gepresenteerd. Het wetsvoorstel forceert organisaties data te delen met klanten, concurrenten en overheden.

De grootste organisaties ter wereld ontwikkelen de meest gebruikte producten. De meest gebruikte producten leveren de meeste data op. Data maakt het mogelijk om nog betere producten te ontwikkelen, kansen te vinden en geld te verdienen. Vandaar hebben ’s werelds grootste organisaties een voorrangspositie. De Europese Commissie wil het speelveld gelijktrekken. De nieuwe Data Act stelt voor dat organisaties geforceerd kunnen worden om data te delen met overheden, concurrenten en klanten.

Waarom de Data Act?

Gaat er in een productiebedrijf een machine kapot, dan heeft een reparateur gebruiksgegevens nodig om de machine te repareren. De gebruiksgegevens zijn het eigendom van de fabrikant van de machine. De fabrikant is niet verplicht om de gegevens met anderen te delen. Vandaar kan alleen de fabrikant de machine repareren. Dat is vervelend voor de klant, want ook wanneer de klant bij een andere reparateur goedkoper uit is, is het onmogelijk om voor een andere reparateur te kiezen.

De Data Act kan de fabrikant forceren om gebruiksgegevens met andere reparateurs te delen. Hetzelfde geldt voor cloud providers: zij worden genoodzaakt om de data van klanten met andere providers te delen wanneer een klant wil overstappen.

Word het wetsvoorstel een werkelijkheid, dan verliezen organisaties het recht om in de algemene voorwaarden vast te stellen dat alle data van een verkocht product hun eigendom is. Data moet in open formats opgeslagen worden om gemakkelijk gedeeld te worden wanneer een klant daarom vraagt.

Update | De Data Act heeft groen licht. Het is geen wetsvoorstel meer, maar een officiële regulering. De regels werden op 23 juni 2022 bevestigd. Bedrijven krijgen 15 maanden om zich voor te bereiden. Vanaf september 2023 gaan de nieuwe regels in.

Ook overheden kunnen data opeisen

Opvallend genoeg benadrukt de Data Act dat overheden meer zeggenschap krijgen over de data van organisaties. Het wetsvoorstel bepaalt dat organisaties bij hoge nood verplicht kunnen worden om data met een overheid te delen. Onder ‘hoge nood’ verstaan we niet alleen natuurrampen en crisissituaties als Covid-19, maar de handhaving van regelgeving.

Elk Europees wetsvoorstel, waaronder de Data Act, wordt onderzocht door de Europese Raad en het Europees Parlement. Een wetsvoorstel kan pas doorgevoerd worden wanneer een meerderheid van de Raad en het Parlement instemt. De meeste voorstellen worden herhaaldelijk gewijzigd. De huidige Data Act kan drastisch verschillen van het eindresultaat.

Tip: ‘Techgiganten moeten goed begrijpen dat Europa zich zal verzetten’