Jeff Bezos, oprichter en CEO van Amazon, wil meer ondersteuning gaan bieden aan het Pentagon. Volgens Bezos is de medewerking van big tech aan defensie cruciaal in deze tijd.

Op een jaarlijkse defensie-bijeenkomst stelde Bezos dat Amazon het ministerie van defensie gaat ondersteunen omdat “dit land belangrijk is”. De opmerking komt op een merkwaardig tijdstip, aangezien techbedrijven nogal wat moeilijkheden hebben de laatste tijd om met het Pentagon samen te werken. Het JEDI-contract werd bijvoorbeeld onverwacht toegekend aan Microsoft, terwijl AWS vooraf als favoriet werd gezien.

Meer problemen

Reuters meldt verder dat vorig jaar is een defensieprogramma, genaamd Project Maven, een opstand tot gevolg heeft gehad, omdat sommige werknemers het niet eens waren met het gebruik van Google-technologie in oorlogsvoering. Die werknemers stelden dat dit niet strookte met het doel van Google om niemand schade te berokkenen, en verder werden er risico’s genoemd rondom het gebruik van nieuwe artificial intelligence (AI)-technologie in situaties die dodelijk kunnen aflopen.

Bezos stelde verder dat deze beslissingen uiteindelijk het management van bedrijven ten deel vallen, maar dat het bewonderenswaardig is als werknemers gepassioneerde meningen hebben. Waar hij wel van overtuigd is, is dat techbedrijven actief moeten zijn in het defensiebeleid van de VS.

“Mijn mening is dat als grote technologie het Ministerie van Defensie de rug toekeert, dit land in grote problemen zit,” zei Bezos.

Amazon heeft eerder dus ook al gezegd dat politiek een eerlijk concurrentieproces in de weg heeft gestaan in het geval van het JEDI-contract. Bezos, die ook eigenaar van de Washington Post is, is een uitgesproken criticus van de Amerikaanse president Donald Trump.