2min

Uitwijken naar landen waar vanuit goedkoper geopereerd kan worden vanwege gunstige belastingtarieven. In een poging dergelijke praktijken in de toekomst te voorkomen, slaan 137 landen de handen ineen om de regels rondom belasting aan te scherpen voor grote bedrijven waaronder Amazon en Google.

Door vanuit landen als Ierland te werken, waar de belastingen voor bedrijven relatief laag zijn, kunnen techgiganten als Google, Facebook en Amazon veel meer van hun winst behouden dan als ze zouden opereren vanuit andere omliggende landen. Om een nieuwe handelsoorlog te voorkomen, is er met een groot aantal landen afgesproken duidelijkere regels op te stellen over waar belasting moet worden betaald door grote bedrijven en vooral hoeveel.

Druk vanuit Washington

Aangezien het voornamelijk grote Amerikaanse bedrijven betreft, werd er vanuit Washington al gedreigd met gelijksoortige maatregelen als Europese landen zelf individueel stappen zouden ondernemen om de belasting voor techgiganten op te schroeven, maar de 137 landen maken vaart. In juli van dit jaar moet er een overeenkomst zijn, de afronding ervan moet tegen het einde van het kalenderjaar ondertekend zijn.

Om de aantijging vanuit Washington te sussen, is besloten dat niet alleen de leveranciers van digitale diensten (zoals Facebook en Google) onder de nieuwe regels zullen vallen. Ook traditionelere bedrijven die direct aan consumenten leveren, zullen zich aan de nieuwe regelgeving moeten houden.

Vanuit ontwikkelende landen werd er wel een vraagteken geplaatst bij de opstelling van de nieuwe regels, aangezien daarin staat dat landen het recht hebben om afhankelijk van hun economie een bepaalde inkomensdrempel te hanteren. Iets wat volgens ontwikkelende landen in het voordeel zou zijn van al ontwikkelde natie.