De Ierse Data Protection Comission (DPC) heeft een formeel onderzoek ingesteld naar de verwerking van locatiegegevens door Google, iets meer dan een jaar na het ontvangen van een reeks klachten van consumentenrechtengroeperingen in heel Europa.

Het onderzoek werd vandaag in een verklaring aangekondigd: “De kwesties die in de klachten aan de orde worden gesteld, hebben betrekking op de rechtmatigheid van de verwerking van locatiegegevens door Google en de transparantie van die verwerking.”

“Als zodanig is de DPC begonnen met een wettelijk onderzoek op eigen initiatief, met betrekking tot Google Ireland Limited. (…) In het onderzoek zal worden nagegaan of Google een geldige rechtsgrond heeft voor de verwerking van de locatiegegevens van haar gebruikers en of zij voldoet aan haar verplichtingen als verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de transparantie”, zo voegde de commissie er nog aan toe.

Google liet het volgende weten over de zaak: “Mensen moeten in staat zijn om te begrijpen en te controleren hoe bedrijven zoals Google locatiegegevens gebruiken om diensten aan hen te leveren. We zullen volledig samenwerken met het bureau van de DPC in haar onderzoek, en nauw blijven samenwerken met regelgevers en consumentenorganisaties in heel Europa. In het afgelopen jaar hebben we een aantal productwijzigingen doorgevoerd om het niveau van de transparantie van de gebruiker en de controle over locatiegegevens te verbeteren.”

BEUC

De BEUC, een overkoepelende autoriteit voor Europese consumentenrechtengroeperingen, zei dat de klachten over “misleidende” locatietracking al in november 2018 werden ingediend. Dit was een aantal maanden nadat de GDPR inging, in mei 2018. De consumentengroeperingen maken zich vooral zorgen over de manier waarop Google informatie verzamelt over de locaties die mensen bezoeken, en die bedrijven (waaronder Google) de “bevoegdheid kunnen geven om conclusies te trekken over onze persoonlijkheid, religie of seksuele geaardheid, wat zeer persoonlijke gegevens kunnen zijn”.