1 min

Tags in dit artikel

,

Tientallen third-party apps hebben toegang tot data van WhatsApp-gebruikers. Onder die data valt onder meer het kunnen zien met wie iemand gesprekken voert en wanneer iemand offline is.

Dat valt te lezen op Business Insider. De apps zouden gebruikmaken van de ‘online’-feature. Hierdoor zouden externe apps kunnen zien wanneer iemand slaapt, zijn of haar telefoon gebruikt en met wie zij hoogstwaarschijnlijk een gesprek voeren. Toestemming om de gegevens in te zien wordt niet gevraagd en automatisch afgestaan door WhatsApp.

Eerder deze maand lanceerde WhatsApp op zijn website een eigen Security Advisory, waarin de grootste kwetsbaarheden met betrekking tot de chatapp genoemd staan. Op dit moment bestaat de 2020-lijst uit zes problemen, maar zijn deze ook al geruime tijd verholpen.

Eerdere problemen

WhatsApp raakte eerder dit jaar in opspraak vanwege problemen. Begin 2020 werd gewaarschuwd voor een mogelijkheid om op een WhatsApp-account te komen als kwaadwillende partijen een telefoonnummer wisten te achterhalen. In juni bleken telefoonnummers gebruikt voor WhatsApp terug te vinden in de Google Search-resultaten.