2min

Tags in dit artikel

, , ,

Android-applicaties moeten binnenkort eindgebruikers uitgebreide informatie geven over welke invloed deze hebben op de dataprivacy. Google volgt hiermee Apple dat ontwikkelaars al eerder verplichtte hierover informatie te verschaffen.

In een blogpost kondigt Google aan dat ontwikkelaars van Android-applicaties binnenkort eindgebruikers meer transparantie en informatie moeten verschaffen over de privacy en het gebruik van persoonlijke data. Zonder deze privacy-uitleg kunnen applicaties niet in de Google Play beschikbaar worden gesteld.

In navolging van Apple

De techgigant volgt met de mededeling dat apps alle privacy-maatregelen moeten melden, hiermee volgt Google in de voetstappen van concurrent Apple. De techgigant uit Cupertino verplicht ontwikkelaars van iOS-apps sinds eind 2020 om eindgebruikers te informeren over het gebruik van hun persoonlijke data en hoe de privacy van deze data is gewaarborgd.

Tip: Apps in Apple App Store moeten gebruikte privacygegevens vermelden

Meer informatie over privacy

Android-ontwikkelaars moeten nu een aantal belangrijke zaken rondom privacy in hun applicaties doorvoeren en inzicht bieden aan eindgebruikers. Zo moeten zij aangeven welke soort data wordt verzameld en opgeslagen, zoals NAW- en e-mailgegevens, de benaderbare of juiste locatie, contacten, foto’s en video’s, audio of andere data. Ook moeten ontwikkelaars aangeven waarvoor data wordt verzameld en opgeslagen, bijvoorbeeld voor de functionaliteit van de Android-applicatie of voor het personaliseren of doen van marketing.

Daarnaast moeten de mobiele applicaties aangeven of zij over data-encryptie beschikken, de Families-policy van Google ondersteunen en waarom de applicatie de data nodig heeft om te functioneren en of gebruikers een keuze hebben in het delen van deze gegevens met de applicatieontwikkelaars.

Andere vereisten zijn het aangeven of de veiligheid van de applicatie door een onafhankelijke derde partij is bevestigd en of gebruikers de applicatie of ontwikkelaar kunnen vragen om data te verwijderen wanneer zij de applicatie verwijderen.

Sancties

Google stelt ontwikkelaars van Android-applicaties verplicht om de privacy-gerelateerde informatie correct in een aparte sectie aan te leveren. Wanneer ontwikkelaars de verkeerde informatie leveren en dit een overtreding is van de door de techgigant gestelde vereisten, dan worden zij gevraagd dit te corrigeren. Applicaties die niet compliant zijn, worden uit de Google Play Store verwijderd.

Roadmap

Google wil deze verplichting stapsgewijs invoeren. De aankondiging van de nieuwe regels rondom privacy is daarin de eerste stap. Meer specificaties over de gevraagde privacy-informatie komt de komende maanden beschikbaar. Vanaf Q2 2022 moeten alle Android-applicaties aan de nieuwe regels voldoen.

Tip: Apple deelt privacylabels voor apps