2min

De Europese Commissie is een juridische procedure gestart tegen België. Dit naar aanleiding van klachten over de Belgische privacywaakhond. Deze zou volgens de aantijgingen niet onafhankelijk genoeg optreden, wat in strijd is met de privacyregels van de EU.

De GDPR schrijft voor dat de gegevensbeschermingsautoriteit onafhankelijk moet zijn van de regering. Volgens twee anonieme klachten zou dat in België echter niet het geval zijn. De klachten werden vorig jaar ingediend bij EU-commissaris Didier Reynders en geven aan dat verschillende leden van de Belgische privacywaakhond banden hebben met de regering. Zo zouden leden deelnemen aan overheidsprojecten met betrekking tot het traceren van mensen die met COVID-19 patiënten in contact zijn geweest. Ook zouden sommige leden in het Information Security committee zitten.

Ambtenaren bij privacywaakhond

In één van de klachten wordt erop gewezen dat het toelaten van drie ambtenaren tot een commissie die advies geeft over wetsontwerpen in strijd is met de GDPR-regels. Inmiddels zijn twee van deze drie ambtenaren afgetreden. De derde, Frank Robben, is echter nog steeds werkzaam bij de privacywaakhond. Dit terwijl Robben als administrateur-generaal van het eHealth-platform en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid betrokken is bij verschillende dataprojecten van de Belgische overheid. Opvallend genoeg verklaarde de gegevensbeschermingsautoriteit vorig jaar dat het binnen de GDPR mogelijk was om ambtenaren aan te stellen. Sindsdien hebben twee directeuren van de waakhond echter afstand genomen van die verklaring. Robben ontkende eerder al de onafhankelijkheid van de waakhond in gevaar te brengen.

De Europese Commissie vraagt België nu in een brief om verdere inlichtingen. Het land heeft twee maanden om hierop te reageren en om aan te geven hoe de onafhankelijkheid van de privacywaakhond wordt gewaarborgd. De brief is een eerste stap in een proces dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot het verzoek aan het Europees Hof van Justitie om sancties op te leggen.

Tip: Amazon niet schuldig bevonden aan belastingontwijking via Luxemburg