2min

Cisco Nederland gaat samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een aantal cursussen gratis aanbieden vanuit Cisco’s Networking Academy.

De cursussen die Cisco’s Networking Academy met SZW gaat aanbieden zijn gratis toegankelijk via SZW’s website HoeWerktNederland, voor iedereen in Nederland, die zijn kennis van digitalisering, Internet of Things, cybersecurity of programmeren wil verbeteren, of die zich wil laten omscholen tot een functie in het IT-vakgebied.

“Een leven lang ontwikkelen is van onschatbare waarde voor onze arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft nog maar eens aangetoond hoe belangrijk het is om wendbaar te zijn en te blijven, als werkende, maar ook als organisatie,” zegt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. “Ik hoop op een grote toestroom.”

Voldoende digitale vaardigheden

“Er is in de markt veel behoefte aan IT-talent, bedrijven in Nederland kampen namelijk al jaren met een tekort aan IT’ers of werknemers met IT-kennis,” zegt Cisco. “Naast dat studenten geïnteresseerd moeten worden in het vakgebied IT, zijn er ook bepaalde groepen die omgeschoold of gere-integreerd kunnen worden in de technologiesector.” Cisco heeft het programma daarom speciaal ontwikkeld om studenten, werkzoekenden en werkenden te voorzien van de juiste digitale vaardigheden.

“Vanuit Cisco weten wij als geen ander dat de digitalisering van Nederland vraagt om IT-professionals maar ook medewerkers met meer algemene IT-kennis, ongeacht de branche waarin ze actief zijn,” reageert Rik Bleeker, Networking Academy Manager Europe North bij Cisco. “Samen met SZW geven wij toegang aan alle Nederlanders, werkend en werkzoekend, om zich digitaal beter te ontwikkelen.”

Cisco’s Networking Academy is in Nederland actief binnen praktisch alle HBO en MBO ICT opleidingen. Daarnaast is er, vanuit Cisco’s programma Digitale Versnelling Nederland, ook lesmateriaal ontwikkeld voor het vak Informatica in het Voortgezet Onderwijs, waarin aandacht wordt besteed aan IoT, netwerken en slimme oplossingen. Een onderdeel van dit aanbod schenkt ook aandacht aan bredere digitale skills die voor iedereen in Nederland belangrijk zijn, zoals de introductiecursus Cybersecurity.