2min

Nieuw onderzoek waarschuwt dat de sterke positie van de Nederlandse digitale infrastructuur een valkuil kan zijn.

Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat door Ecorys, stelt vast dat de Nederlandse digitale infrastructuur veilig, betrouwbaar, hoogwaardig en toegankelijk is. Er is momenteel het vermogen om in te spelen op en mee te groeien met de toekomstige behoeften van de maatschappij. Zo zijn vast en mobiel internet voor consumenten en digitale toepassingen voor bedrijven vrijwel altijd snel en ongestoord beschikbaar.

Toch vindt Ecorys de sterke positie van Nederland niet meer vanzelfsprekend. Momenteel is er weinig prioriteit voor het mogelijk maken van nieuwe investeringen, voor voldoende capaciteit op het energienet en voor fysieke ruimte om succesvol in de toekomst digitale diensten aan bedrijven te kunnen blijven aanbieden.

“Er is dus nu nog voldoende kwaliteit en capaciteit in Nederland. Het onderzoek laat echter ook zien dat we er weinig prioriteit aan willen geven, terwijl bedrijven en consumenten niet zonder kunnen”, reageert minister Micky Adriaansens. “Daarom moeten we in Nederland meer gaan investeren in de digitale infrastructuur om te blijven verbeteren en verder te verduurzamen.”

Aandachtspunt

Het ministerie merkt tevens op dat de betaalbaarheid van telecomdiensten bewaakt dient te worden. “De betaalbaarheid kan namelijk onder druk komen te staan,” aldus het onderzoek. Volgens het ministerie dient concurrentie de betaalbaarheid te bewaken. Momenteel functioneert de telecommarkt goed in termen van kwaliteit en prijs. Maar gezien de consolidatie in de telecommarkt de afgelopen jaren – met het samengaan van Vodafone en Ziggo en de overname van Tele2 door T-Mobile – maakt het ministerie zich zorgen. “Het is belangrijk dat ook de komende jaren wordt bewaakt dat er voldoende concurrentie is en blijft,” concludeert men.

Inmiddels draagt de digitale infrastructuur sector jaarlijks 24,2 miljard euro flink bij aan de Nederlandse economie (2 procent van het totaal). Naast telecombedrijven gaat het hier ook om internetknooppunten, datacentra en cloudaanbieders. De sector creëert honderdduizenden banen in Nederland en de bijdrage aan andere bedrijfstakken en organisaties is nog groter. Deze economische bijdrage kost ons relatief weinig energie. De infrastructuur van de complete sector verbruikt volgens cijfers uit het onderzoek 0,65 procent van alle energie.

Tip: Update Google kost Nederlandse websites tienduizenden euro’s