2min

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten sluiten vandaag een samenwerkingsovereenkomst op het gebied van handel en de ontwikkeling van technologie. Het nieuwe samenwerkingsverband, de U.S.-EU Trade and Technology Council, moet vooral een blok vormen tegen de invloed van China.

De EU en de Verenigde Staten verschillen soms van mening als het gaat om bepaalde aspecten rondom handel en vooral technologie, maar dat staat een nieuwe nauwere samenwerking op deze gebieden niet in de weg. Vandaag wordt daarom een nieuw initiatief gepresenteerd voor verdergaande samenwerking, als uitvloeisel van de recente G7-onderhandelingen, op het gebied van handel en technologie.

Samenwerking op diverse technologieterreinen

Concreet heeft het nieuwe samenwerkingsverband drie doelen. In de eerste plaats het vaststellen van nieuwe wereldwijde standaarden voor opkomende technologie. Daarnaast moet het samenwerkingsverband zich ook gaan richten op het uitdragen van ‘democratische waarden’ via het internet. Ook moet het samenwerkingsverband gaan helpen bij het verstevigen van gezamenlijk research en development (R&D).

Secundaire activiteiten die via de nieuwe organisatie moeten lopen, zijn onder meer het coördineren van onderzoek naar nieuwe technologie als AI, quantum computing en biotechnologie. Ook moet het samenwerkingsverband ervoor zorgen dat de diverse supply chains bestand zijn tegen disruptie en minder afhankelijk zijn van landen als China. Daarnaast is de regulering van de diverse techplatforms een doel en moet de U.S.-EU Trade and Technology Council het voortouw nemen bij veranderingen binnen de WTO.

Offensief tegen China

Deze technologische samenwerking tussen de EU en de Verenigde Staten moet ervoor gaan zorgen dat de regels rondom handel en technologie vooral door ‘democratische landen en regels’ wereldwijd worden opgesteld. Beide partners geven aan dat deze regelgeving niet mag worden opgelegd door landen die het niet zo nauw met democratische waarden nemen. Expliciet noemen ze hierbij de groeiende invloed van China op het gebied van technologie.

China heeft veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe technologie, maar gebruikt deze om de eigen bevolking te onderdrukken, aldus de EU en de Verenigde Staten. Bovendien beschermt China agressief de eigen binnenlandse markt. Buitenlandse bedrijven kunnen alleen handeldrijven in China wanneer zij een samenwerking aangaan met Chinese bedrijven en intellectueel eigendom overdragen.

De nu aangekondigde U.S.-EU Trade and Technology Council vormt hierdoor een onderdeel van het ‘Build Back Better for the World’-initiatief dat de landen van de G7 onlangs hebben aangekondigd. Met dit initiatief wil de G7, onder leiding van de Verenigde Staten, een alternatief gaan bieden voor het gigantische ‘Belt and Road’ of ‘Nieuwe Zijderoute’ infrastructuurproject van de Chinese overheid.

Tip: Google roept VS en EU op tot samenwerking in tech