2min

Het eerste overleg binnen de nieuw opgerichte U.S.-EU Trade and Technology Council (TTC) heeft de eerste vruchten afgeworpen. Beide partijen gaan de beschikbaarheid van voldoende processors garanderen, meer controle op de export van gevoelige technologie uitvoeren en stappen nemen voor de regulering van Big Tech.

Het eerste overleg binnen de TTC vond plaats in Pittsburgh in de Verenigde Staten. Namens de EU namen eurocommissarissen Valdis Dombrovskis (Handel) en Vestager (Mededinging) deel aan de besprekingen. De VS werd vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Blinken.

Chiptekort

In het overleg werden beide partijen het onder meer eens over het snel oplossen van het huidige tekort aan computerchips. In een verklaring stellen zowel de EU als de VS dat zij op korte termijn het leveringsprobleem willen aanpakken. Daarna willen zij zich focussen op het aanpakken van kwetsbaarheden voor de langere termijn en het versterken van de eigen ecosystemen rondom chipfabricage.

Beteugeling China

Een ander punt waarover overeenstemming werd bereikt, is meer controle op investeringen in techbedrijven in beide regio’s en de export van gevoelige technologie die voor meerdere doeleinden kan worden ingezet. Vooral gaat het hierbij over hoe de macht van China, dat niet expliciet werd genoemd, kan worden beperkt. In de verklaring wordt gesproken over het beschermen van beide markten tegen oneerlijke handelspraktijken, van economieën die geen vrije markt hebben, die het mondiale handelssysteem zouden bedreigen.

Regulering Big Tech

Het TTC-overleg behandelde ook de vraag hoe beide partijen meer regulering kunnen opleggen aan Big Tech. Met deze regelgeving moeten de techbedrijven straks voldoen aan wet- en regelgeving die aan beide zijden van de Atlantische Oceaan geldig is en voldoet aan strenge eisen.

Op dit punt zijn nog geen concrete afspraken gemaakt, maar beide partijen hebben wel expliciet de intentie uitgesproken hieraan te werken. Vooral voor het bestrijden van onder meer desinformatie, productveiligheid, imitatieproducten en andere schadelijke content.

Overige afspraken

Naast al deze politiek zeer gevoelige punten, hebben beide partijen ook afgesproken meer te gaan samenwerken op het gebied van de ontwikkeling van AI. Hoe deze samenwerking eruit gaat zien, is nog niet bekend.

Alle plannen en meer worden nu voorbereid in tien verschillende werkgroepen. In het voorjaar moet er een tweede TTC-top komen in Brussel.