2min

De blijvende onzekerheid over hoe straks datamigratie tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie volgens de juiste wet- en regelgeving kan plaatvinden, vormt voor veel bedrijven een groeiend probleem. Dit stelt de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal in een recent artikel.

Volgens de zakenkrant worstelen steeds meer bedrijven met de vraag hoe zij in de nabije toekomst zonder al te veel problemen, maar wel voldoend aan de diverse compliance-regels hun data tussen de VS en de EU kunnen bewegen. Vooral vragen deze, voornamelijk Amerikaanse, bedrijven zich af in hoeverre de strengere Europese regelgeving op het gebied van privacy voor data hun werkzaamheden in de EU gaan beperken.

Strengere EU-wetgeving

De EU heeft in het afgelopen jaar strengere regelgeving ingevoerd die het bepaalde bedrijven verbiedt Amerikaanse techbedrijven te gebruiken voor het opslaan en verwerken van data. Hiermee moet de privacy van de inwoners van de 27 lidstaten worden gewaarborgd. De Wall Street Journal vindt dat deze regelgeving een extra laag van verwarring rondom het dataverkeer tussen de VS en de EU toevoegt.

Kern van de zaak is dat zowel de VS als de EU nog steeds geen opvolger van de Privacy Shield-overeenkomst hebben onderhandeld. Privacy Shield was een overeenkomst uit 2016 over de bescherming van persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie die in de Verenigde Staten worden verwerkt.

Medio 2020 werd deze overeenkomst door het Hof van Justitie van de EU, de hoogste Europese rechter, nietig verklaard. De in Privacy Shield overeengekomen regels voor data-uitwisseling en vooral -verwerking tussen de VS en de EU zouden niet aan de GDPR-regelgeving voldoen.

Onder meer doordat Amerikaanse autoriteiten, ondanks dat Europese data in de EU was opgeslagen, toch deze data konden opvragen. Volgens het Europese Hof van Justitie blijft de Europese privcaywetgeving de standaard als data op welke manier dan ook in andere landen wordt gebruikt.

Opvolger Privacy Shield laat op zich wachten

Sindsdien zijn de VS en de EU aan het onderhandelen over een opvolger, maar nog zonder resultaat. Hoewel het bekend is dat dergelijke juridische processen lange tijd in beslag nemen, vindt de Amerikaanse zakenkrant dat dit nu bedrijven steeds meer in de problemen brengt.

Daarnaast geeft de Wall Street Journal aan dat door het uitblijven van duidelijke (privacy)wetgeving opeenvolgende Europese regelgeving ervoor zorgt dat Amerikaanse techbedrijven steeds minder hun diensten in de EU kunnen leveren. Het afgelopen jaar hebben veel instanties uit Eu-landen hun diensten bij techbedrijven opgezegd, omdat werd vastgesteld dat de overdracht van data naar deze bedrijven niet in lijn was met de EU-wet- en regelgeving.

De zakenkrant roept daarom op tot meer duidelijkheid over wanneer de VS en de EU tot een nieuw akkoord komen. Anders krijgen nog steeds meer, vooral Amerikaanse bedrijven, problemen met hun activiteiten in de EU.