2min

Het toezicht op algoritmes moet niet bij privacytoezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden ondergebracht, maar bij de (overheids)toezichthouders voor de diverse sectoren. Dit stellen verschillende experts in het Financieele Dagblad.

Het kabinet wil het toezicht op algoritmes gaan onderbrengen bij het AP. De privacytoezichthouder moet dan bijvoorbeeld controleren of slimme algoritmes niet discrimineren. Aanleiding voor dit verscherpte toezicht is onder meer de recente toeslagenaffaire. Het AP krijgt hiervoor de komende jaren meer budget, van 1 miljoen euro in 2023 naar 3,6 miljoen euro in 2026.

Verschillende experts komen hier volgens de zakenkrant nu tegen in het verweer. Zo geeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), een adviesorganisatie van het kabinet, aan dat het toezicht beter bij de toezichthouders van de sectoren zelf kan worden belegd.

WRR maakt bezwaar

Volgens voorzitter Corien Prins, in een speech aan de Tweede Kamer tijdens de recente Verantwoordingsdag, hebben veel van deze algoritmes niet met privacy te maken en is het dan ook de vraag of het toezicht bij het AP thuishoort. Bovendien is het de vraag wat het AP precies doet met alle algoritmes die daar niet thuishoren.

Ook kan volgens de voorzitter van de WRR er onduidelijkheid komen over de archivering van de (overheids)algoritmes. Hoewel belangrijk voor de (politieke) kan hiervoor de openbaarheid van bestuur op gespannen voet komen te staan met de privacybelangen van degenen wier data het betreft.

De mening van Prins wordt volgens het FD gedeeld door andere experts. Ook zij geven aan dat het toezicht beter bij de toezichthouders van de verschillende sectoren kan worden belegd, zoals in de gezondheidszorg gebruikte algoritmes bij de Nederlandse Zorgautoriteit of financiële algoritmes bij de Nederlandse Bank of toezichthouder AFM. Een andere waarschuwing van experts is dat mogelijk toezicht de innovatie met behulp van algoritmes kan beperken.

Reactie AP

In een reactie tegenover de zakenkrant geeft privacytoezichthouder AP aan dat de toezichthouders van de sectoren zullen worden betrokken. Ook leveren zij geen verantwoordelijkheden in. De privacytoezichthouder ziet de komst van het algoritmetoezicht als een toevoeging aan de bestaande werkzaamheden.

Tip: Rekenkamer: Meer openheid over algoritmes nodig