2min

Particulieren en bedrijven die schade ondervinden van drones, robots en andere op artificial intelligence (AI) gebaseerde producten kunnen gemakkelijker schadeclaims indienen onder een nieuw Europees wetsvoorstel.

De Europese Commissie heeft de AI Liability Directive bekendgemaakt. Brussel wil meer toezicht op artificial intelligence (AI) naarmate het gebruik van de technologie toeneemt.

AI Liability Directive

Het wetsvoorstel maakt het voor slachtoffers mogelijk om schadevergoeding eisen wanneer zij schade ondervinden aan hun leven, eigendom, gezondheid of privacy als gevolg van een AI-leverancier, -ontwikkelaar of -gebruiker. Daarnaast kunnen slachtoffers schadevergoeding eisen wanneer zij worden gediscrimineerd in een wervingsproces op basis van AI.

Het wetsvoorstel probeert de bewijslast voor slachtoffers te verminderen door een “presumption of causality” in te voeren. De maatregel houdt in dat slachtoffers alleen hoeven aan te tonen dat de schade is veroorzaakt omdat een bedrijf of gebruiker zich niet aan Europese regels voor AI heeft gehouden.

Slachtoffers kunnen bedrijven en leveranciers via een rechtbank verplichten om informatie over ‘high-risk’ AI-systemen openbaar te maken. Dit moet het makkelijker maken om de verantwoordelijke partij aan te wijzen en te onderbouwen wat er fout is gegaan.

Goedkeuring

Daarnaast gaat de Europese Commissie de Product Liability Directive herzien, waarmee fabrikanten aansprakelijk worden gesteld voor defecten in producten, van IoT-apparaten tot smartphones en medicijnen. Gebruikers kunnen schadevergoeding eisen wanneer fabrikanten geen patches aanbieden voor kwetsbaarheden of onveilige software-updates leveren.

Gebruikers die gevaarlijke producten van buiten de EU hebben gekocht kunnen een schadeclaim indienen bij de Europese vertegenwoordiger van de fabrikant. Voordat de AI Liability Directive en Product Liability Directive ingaan moeten de regels worden goedgekeurd door de Europese Raad en de lidstaten van de EU.

Tip: ‘Europese Raad bedreigt de toekomst van artificial intelligence’