2min

Volgens een ingewijde bron van Bloomberg hebben de lidstaten van de Europese Unie een akkoord bereikt over de Chips Act.

De Chips Act werd in februari 2022 voorgesteld door de Europese Commissie. Brussel wil tegen 2030 dat 20 procent van alle chips wereldwijd in de Europese Unie wordt geproduceerd. Het plan is een middel om dat doel te bereiken. De Chips Act maakt subsidies beschikbaar en stelt overheden in staat om in chipfabrikanten te investeren.

Het plan is nog niet goedgekeurd, maar een deel van de maatregelen zijn reeds van kracht. In het geval van een chiptekort kunnen lidstaten bijvoorbeeld bij de Europese Commissie steun vragen voor de inkoop van chips. Andere maatregelen, zoals de mogelijkheid om als overheid in een chipfabrikant te investeren, worden pas na het officiële akkoord van kracht.

Volgens een ingewijde bron van Bloomberg kwam het akkoord onlangs dichterbij. Volgens Bloomberg stelt de bron dat Europese lidstaten een akkoord hebben bereikt over een aangepaste versie van het plan. De bron verwacht dat de nieuwe versie tijdens een vergadering in december wordt ondertekend.

Dit betekent niet dat de Chips Act in december van kracht wordt. Na de bekendmaking moet het plan openlijk worden goedgekeurd door de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Pas vanaf dat moment kan de Chips Act in werking treden.

Wijziging

Volgens de bron van Bloomberg verschilt de nieuwe versie op meerdere punten van het oorspronkelijke plan. De Chips Act maakt miljarden euro’s aan subsidies beschikbaar voor fabrikanten en onderzoekers. In het oorspronkelijke plan wordt voorgesteld om een deel van het geld (400 miljoen euro) uit bestaande subsidiepotjes voor chiponderzoek te halen. In de nieuwe versie worden dergelijke potjes niet aangeraakt.

De wijziging is een reactie op kritiek van lidstaten met kleinere chipindustrieën. De subsidies van de Chips Act zijn voornamelijk gunstig voor lidstaten met grote chipindustrieën. Landen met de meeste onderzoekers en fabrikanten ontvangen de meeste subsidies. Door bestaande subsidies weg te nemen om de Chips Act te financieren worden lidstaten met kleinere chipindustrieën benadeeld. Vandaar is het plan volgens de bron gewijzigd.

Niemand weet op dit moment wanneer de Chips Act precies van kracht wordt. We verwachten in de komende weken een update.

Tip: Lidstaten willen meer keuzevrijheid in subsidies voor chipfabrikanten