Volgens een gelekt document willen Europese lidstaten de mogelijkheid om de productie van bestaande chips te subsidiëren. De EU Chips Act van de Europese Commissie maakt het mogelijk om nooit eerder geproduceerde chips te subsidiëren, maar dat is volgens de lidstaten niet genoeg.

Eerder dit jaar lanceerde de Europese Commissie de EU Chips Act om de chipsector te versterken. Als onderdeel van het wetsvoorstel krijgen lidstaten de mogelijkheid om chipfabrikanten te subsidiëren, iets wat eerder werd verboden onder het mom van een vrije markt. De voorwaarde is dat de subsidies worden verstrekt aan fabrikanten van nooit eerder ontwikkelde chips.

Om wetgeving te worden moet het plan goedgekeurd worden door Europese lidstaten. Volgens een officieel document dat door Reuters is ingezien willen meerdere lidstaten toestemming krijgen om de productie bestaande chips te subsidiëren. Dit zou een wijziging vereisen van de EU Chips Act, die momenteel alleen overheidsfinanciering toestaat voor fabrikanten van nooit eerder ontwikkelde chips.

Oplossing

Tsjechië, de huidige voorzitter van de Europese Unie, heeft een oplossing voorgesteld. Door de criteria van subsidieerbare fabrikanten uit te breiden zouden lidstaten meer keuzevrijheid krijgen.

Tsjechië stelt voor om niet alleen op nooit eerder ontwikkelde chips te focussen, maar ook subsidies mogelijk te maken voor projecten die rekenkracht, veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid verbeteren.

In december kunnen de lidstaten een gemeenschappelijk standpunt vastleggen, waarna de besprekingen met wetgevers van start gaan en de wetgeving wordt afgerond.

EU Chips Act

In februari versoepelde de Europese Commissie de financieringsregels voor innovatieve chipfabrikanten. De EU Chips Act is vergelijkbaar met US Chips Act, een Amerikaans steunpakket van 52 miljard dollar om de concurrentie met China op te voeren.

Ursula von der Leyen, president van de Europese Commissie, benadrukte dat de EU haar wetten inzake staatssteun voor chipfabrikanten zou verruimen, waardoor lidstaten chipfabrikanten kunnen subsidiëren.

Op de vraag of de Commissie de regels inzake staatssteun zou overtreden, verklaarde Eurocommissaris Vestager dat de subsidies eerlijk moeten zijn, een pan-Europees effect moeten hebben en geen hoger bedrag beschikbaar moeten maken dan nodig is.

Tip: NXP: ‘Chips Act maakt te weinig geld beschikbaar om doel te bereiken’