3min

Bedrijven en consumenten hebben verschillende inzichten over de data privacymaatregelen en inspanningen die de bedrijven voeren. Bedrijven vinden compliance de belangrijkste drijfveer voor hun data privacystrategie, maar voor consumenten moet dit transparantie zijn.

Volgens een jaarlijks onderzoek van Cisco naar de kijk van bedrijven op privacystrategieën gaat het met data privacy in ieder geval de goede kant op. Ondanks de economische omstandigheden blijven bedrijven in data privacy investeren en nemen ze maatregelen. Wereldwijd investeren bedrijven dit jaar naar verwachting 2,7 miljoen dollar in oplossingen voor data privacy. Drie jaar geleden was dit nog 1,2 miljoen dollar.

Met het toepassen van data privacy hebben bedrijven naar eigen zeggen voordelen als het opbouwen van vertrouwen bij consumenten, het verminderen van verkoopvertragingen en het beperken van de verliezen door datalekken.

Consumenten denken anders

Toch blijken de verwachtingen over data privacy niet helemaal te stroken met die van consumenten, zo blijkt uit de benchmarkstudie van Cisco. Consumenten hebben er weinig vertrouwen in dat bedrijven hun data vertrouwelijk beheren. Meer dan de helft van de ondervraagde consumenten maakt zich bijvoorbeeld zorgen over hoe bedrijven AI gebruiken voor hun privacygevoelige data.

Ongeveer eenzelfde percentage respondenten geeft aan dat zij juist vanwege de inzet van AI-oplossingen het vertrouwen in het juiste gebruik van hun persoonlijke data door bedrijven hebben verloren.

De ondervraagde consumenten geven verder aan dat zij meer op hun gemak zijn wanneer zij de keuze hebben geen AI-oplossingen te moeten gebruiken. Overigens worden opvallend opt-outmogelijkheden hiervoor vaak door consumenten het minst gebruikt van opties voor het geruststellen van consumenten voor data privacy.

Vertrouwen belangrijk

De onderzoekers concluderen dat er dus een groot verschil bestaat over het geven van vertrouwen en dat compliance alleen niet genoeg is. Bedrijven zetten liever primair in op compliance. Het geven van vertrouwen aan consumenten komt op de tweede plaats.

Toch beseffen ze wel dat ze meer moeten doen om hun gebruikers gerust te stellen en het door hen zeer gewenste voldoen aan vaak al wettelijk opgelegde privacywetgeving is hiervoor niet genoeg is. Consumenten zijn meer gebaat bij transparantie over het gebruik van hun data door bedrijven en de oplossingen die zij hun klanten bieden. Dit moet hen meer vertrouwen geven.

Dataopslag

Naast het kweken van meer vertrouwen bij consumenten, geven veel respondenten ook aan dat bedrijven in het kader van een goed privacystrategie goed moeten nadenken waar de privacygevoelige data wordt opgeslagen. Een ruime meerderheid geeft hiervoor aan dat de privacygevoelige veiliger zijn als deze in het eigen land of regio worden opgeslagen.

Dit gaat echter niet op als de kosten van deze lokale opslag worden meegenomen. In dat geval geeft juist een zeer ruime meerderheid aan dat beter voor opslag bij een mondiale aanbieder kan worden gekozen. Deze zou data beter kunnen beschermen dan lokale aanbieders.

Volgens Cisco is er nog veel werk aan de winkel voor bedrijven om klanten het vertrouwen te geven dat zij goed met hun privacygevoelige data omgaan. Het verder blijven investeren in data privacy, het geven van meer transparantie in het gebruik van de privacygevoelige data, maar ook het toepassingen van ethische regels voor het gebruik van AI-oplossingen kunnen hierbij helpen.

Bedrijven kunnen wel de kosten in het oog houden, waarbij data storage bij een mondiale aanbieder soms goedkoper kan zijn dan lokale dataopslag.

Lees ook: Dataprivacy is geen ICT-feestje: weet waarom je het doet en zoek de juiste mensen erbij