3min

Thierry Breton, Eurocommissaris voor de interne markt, zegt dat de Commissie techbedrijven nauwlettend in de gaten zal houden. De EC wil ervoor zorgen dat zij de nieuwe regels van de Digital Services Act (DSA) naleven.

Onder deze regels is een bepaling dat bedrijven het exacte aantal Europese gebruikers dat zij hebben bekend moeten maken. De Europese Commissie (EC) heeft deze cijfers nodig om grote bedrijven te kunnen onderscheiden van startende bedrijven en het MKB. Zo kan zij bepalen hoe streng zij de regels van de DSA moet handhaven.

Bedrijven met meer dan 45 miljoen actieve maandelijkse gebruikers krijgen het label “zeer grote online platforms” of “zeer grote online zoekmachines”. Bijgevolg krijgen deze bedrijven vier maanden de tijd om aan de DSA te voldoen voordat er sancties worden opgelegd.

“Laat ik hier duidelijk over zijn: als ik zeg dat online platforms ‘gebruikersaantallen’ moeten publiceren, bedoel ik aantallen, geen algemene verklaringen”, zegt hij, waarmee hij benadrukt dat de Commissie concreet wil zijn.

Breton zegt verder dat enkele onlineplatforms hun verplichtingen niet zijn nagekomen. Sommige hebben de gebruikersaantallen niet volledig verstrekt, terwijl andere eenvoudigweg hebben verklaard dat zij niet aan de gespecificeerde parameters voldoen.

“We hebben een enorme verantwoordelijkheid om te bewijzen dat onze Europese regels niet alleen in theorie maar ook in de praktijk werken en tastbare resultaten opleveren voor onze burgers”, aldus Breton.

Zijn verklaring was gericht tegen Amazon, Apple, AliExpress en Pinterest. Deze bedrijven beweerden meer dan 45 miljoen Europese gebruikers te hebben, maar gaven het specifieke aantal niet prijs. Spotify, Booking.com, eBay en OnlyFans beweerden onder de drempel te zitten om als zeer groot online platform te worden aangemerkt. Ook deze ondernemingen hielden het precieze aantal gebruikers achter.

Ondanks het feit dat zij niet aan de verplichtingen voldoen, heeft de Commissie al een lijst vrijgegeven van bijna 20 bedrijven die in de categorie “zeer grote onlineplatforms of zoekmachines” vallen. Onder deze bedrijven staan Apple, Facebook, TikTok, Twitter en Google op de eerste plaats.

Criminele content aan banden leggen

Bedrijven die aan de groottecriteria voldoen, worden verantwoordelijk gehouden voor het inperken van illegale online content. Ze moeten ook strengere moderatiepraktijken invoeren om onder meer beelden van kinder- en vrouwenmishandeling, terrorismebevorderende video’s en oplichters tegen te gaan.

Daarnaast verbieden de DSA-wetten het profileren van kinderen op basis van leeftijd, geslacht, etniciteit en politieke opvattingen om gerichte reclame mogelijk te maken.

Lees ook: Dataprivacy is geen ICT-feestje: weet waarom je het doet en zoek de juiste mensen erbij

De EC heeft directe toezichts- en handhavingsbevoegdheden. Zij kan boetes opleggen tot 6 procent van de wereldwijde omzet van een dienstverlener als deze zich niet aan de regels houdt. De Commissie beschikt echter over meer handhavingsmechanismen dan alleen boetes. Zij heeft ook de bevoegdheid om bij zeer ernstige misstappen onmiddellijke maatregelen te eisen. Zij kan van platforms eisen dat zij concrete toezeggingen doen over hoe zij deze zullen corrigeren.

Ten slotte kunnen malafide platforms die het leven en de veiligheid van mensen in gevaar blijven brengen, worden onderworpen aan een tijdelijke schorsing van hun diensten door de rechter.