2min

Update, 7/8, 16u20: De aanpassing in de gebruikersovereenkomst bleek dermate verwarrend dat Zoom vandaag zelf een blog uitbrengt die de zaken moet verduidelijken. Sectie 10.4 moet het videoplatform de mogelijkheid geven om extra diensten te kunnen verlenen zonder extra toestemming aan de gebruiker te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verkrijgen van een audio-opname van de meeting om uit te werken tot een samenvatting. Het vult verder aan: “Voor AI gebruiken we geen audio-, video- of chatinhoud om onze modellen te trainen zonder toestemming van de klant.”

Origineel, 7/8, 15u: Zoom past zijn servicevoorwaarden aan om meer gebruikersdata in het trainingsmodel voor AI te krijgen. Aan alle gebruikers wordt gevraagd of ze content willen delen voor het verbeteren van de diensten, maar door een achterpoortje lijkt Zoom ook data te mogen gebruiken van gebruikers die geen akkoord geven.

Een nieuwe gebruikersovereenkomst van het videoplatform Zoom specificeert dat het gebruikersdata kan inzetten voor het trainen en verfijnen van machine learning en AI. Gebruikers krijgen wel de vraag of ze inhoud willen delen voor het verbeteren van de diensten. Zonder hiermee in te stemmen, kunnen gebruikers nog steeds nieuwe AI-functies uittesten.

Door middel van AI kan Zoom bijvoorbeeld een samenvatting van je vergadering schrijven of een volledig transcript geven. Zonder je toestemming mag dit transcript niet in de trainingsset voor AI-modellen worden opgenomen, duidt sectie 10.2.

Achterpoortje?

Sectie 10.4 geeft dan weer een andere kijk op de zaken: “U stemt ermee in om Zoom een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royalty-vrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie te verlenen en verleent hierbij alle andere rechten die vereist of noodzakelijk zijn voor het herdistribueren, publiceren, importeren, openen, gebruiken, opslaan, verzenden, beoordelen, vrijgeven, bewaren, extraheren, wijzigen, reproduceren, delen, gebruiken, weergeven, kopiëren, distribueren, vertalen, transcriberen, afgeleide werken creëren en Customer Content verwerken en alle handelingen uitvoeren met betrekking tot de Customer Content: (i) zoals mogelijk noodzakelijk voor Zoom om de diensten aan u te leveren, inclusief ter ondersteuning van de diensten; (ii) met het oog op de ontwikkeling van producten en diensten, marketing, analyse, kwaliteitsborging, machine learning, kunstmatige intelligentie, training, testen, verbetering van de diensten, software of andere producten, diensten en software van Zoom, of een combinatie daarvan.”

De voorwaarden geven beide een verschillende realiteit weer. Door de tegenspraak in de gebruikersovereenkomst, blijft het voor gebruikers onoverzichtelijk of hun data uit de trainingsmodellen van AI blijft, als ze dat wensen.

Woordvoerders brengen geen duidelijkheid

Een woordvoerder van Zoom reageerde al op het artikel dat verscheen op Stack Diary waarin de aangepaste servicevoorwaarden werden besproken. “Zoom-klanten beslissen of ze generatieve AI-functies willen inschakelen en afzonderlijk of ze klantinhoud met Zoom willen delen voor productverbeteringsdoeleinden”, klonk het.

De woordvoerder herhaalt hiermee wat in sectie 10.2 staat, maar over sectie 10.4 is er geen officieel antwoord.