2min

Drie nationale overheidsinstanties die zich bezighouden met het bestrijden van cybercriminaliteit openen een gezamenlijk loket voor het melden van cyberaanvallen en -incidenten. Het vormt onderdeel van de integratie van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten (Csirt-DSP) en het Digital Trust Center (DTC) in een enkele instantie.

Het aangekondigde gezamenlijke loket is in eerste instantie bedoeld voor beveiligingsonderzoekers, ethische hackers en andere partners die daar informatie over cyberdreigingen en -incidenten kunnen delen. Het loket wordt ondergebracht bij het NCSC.

NCSC-triage

Het NCSC voert na een melding een triage over de kwaliteit van de bewuste melding op basis van verschillende criteria. In een vervolgproces kan de betreffende melding worden doorgestuurd naar één van de andere instanties.

De melding gaat hierbij naar de instantie waarvoor deze het meest nuttig is. Dit omdat de bedrijven en organisaties waarop de verschillende instanties zich nu richten vaak over meer of minder ICT-kennis beschikken, stelt het persbericht.

Onderdeel integratie in 2025

Het instellen van een gezamenlijk loket voor het melden van cyberaanvallen is onderdeel van de integratie tussen het NCSC, Csirt-DSP en DTC die in 2025 moet plaatsvinden.

De drie cybersecurityorganisaties hebben op dit moment allemaal nog eigen doelgroepen. Het NCSC richt zich op bedrijven met vitale infrastructuur, de Rijksoverheid en organisaties die van belang zijn voor kwetsbaarheden en cyberdreigingen. Het Csirt-DSP voert deze activiteiten uit voor digitale dienstverleners en het DTC waarschuwt de overige Nederlandse bedrijven, zoals het mkb.

Vanaf eind 2025 worden alle waarschuwingen vanuit een enkele cybersecurityorganisatie van de Nederlandse overheid verstuurd. Eerder werd namelijk aangekondigd dat deze verschillende securitydiensten in de komende jaren samen zullen smelten.

Lees er hier meer over: Rijksoverheid plaatst cybersecurity in één orgaan