De Tweede Kamer heeft ingestemd met het behoud van sterke encryptie. Er gingen de afgelopen weken vanuit allerlei hoeken, waaronder de AIVD, stemmen op om de encryptie van bijvoorbeeld e-mailverkeer en berichtenverkeer in te dammen. Het zou in sommige gevallen bijna onmogelijk zijn geworden om berichten te kraken en dat bemoeilijkt het werk van onder meer de geheime diensten.

Daarover werd vandaag gestemd in de Tweede Kamer en de motie van Verhoeven, die hij samen met PvdA-kamerlid Astrid Oosenburg indiende,  werd aangenomen. In de motie valt onder meer te lezen dat “versleuteling van internetverkeer essentieel is voor onze veiligheid, bijvoorbeeld voor internetbankieren, het versturen van berichten of het beveiligen van bedrijfsgeheimen“.

Omdat het afzwakken van encryptie niet alleen de binnenlandse geheime diensten, maar ook buitenlandse onwelwillenden toegang verschaft tot persoonlijke informatie, vindt men dat het kabinet dit moet blijven waarborgen. Dat past in lijn met een standpunt dat het kabinet in januari hierover uitsprak, namelijk dat het afzwakken van encryptie wel logisch is vanuit het perspectief van de geheime diensten en kwaadwillenden, maar niet vanuit dat van de gewone burger.

Het kabinet zal, mits het gehoor geeft aan de motie, dit standpunt internationaal blijven uitdragen. Een motie is geen verplichting, maar een oproep aan het adres van het kabinet, dat dus ook kan besluiten van standpunt te veranderen.