Hackers richten zich op 46 procent van het midden- en kleinbedrijf (mkb), waarvan 73 procent van de bedrijven ook daadwerkelijk het losgeld betaalt. Dit blijkt uit een recent onderzoek naar ransomware van Help Net Security.

Het rapport is gebaseerd op een enquête onder meer dan 500 C-level leidinggevenden. Van de ondervraagden waren 87 procent CEO’s en de rest CIO’s en CTO’s. Van de mkb’ers gaf 83 procent aan zich voorbereid te voelen op een ransomware-aanval. De overige 17 procent gaf aan niet het gevoel te hebben dat hun organisatie was voorbereid op een ransomware-aanval. De mkb’ers die onzeker waren over hun capaciteiten om ransomware-aanvallen tegen te gaan, gaven aan dat tijd en middelen hun grootste hindernissen waren in de strijd tegen hackers.

Losgeld

Uit het onderzoek blijkt dat 78 procent van de mkb’ers in de B2B-categorie wel eens losgeld heeft betaald, 63 procent van de B2C-MKB’s geven aan ook losgeld betaald te hebben. Van de ondervraagden zegt 26 procent nooit losgeld te hebben betaald, maar 60 procent zou dat wel doen als het betekende dat ze hun dossiers snel terug zouden krijgen. Verder zei 53 procent losgeld te zullen betalen als dat betekent dat de bedrijfsgegevens niet gelekt zouden worden.

Het betalen van losgeld betekent niet meteen een volledig dataherstel. Van de ondervraagden gaf 17 procent namelijk aan dat na het betalen van losgeld slechts een deel van de bedrijfsgegevens hersteld werden.

“Ransomware is geen nieuw fenomeen”, zegt Russell P. Reeder, CEO van Infrascale. “Het is echter verrassend hoeveel bedrijven onvoorbereid zijn op een ransomware-aanval. Het is schokkend dat in een tijd waarin de wereld samen zou moeten komen in de strijd tegen het coronavirus, criminelen op nietsvermoedende mensen en organisaties jagen voor financieel gewin.” Bijna 72 procent van de ondervraagden heeft gelukkig wel een plan om losgeld te beperken. De rest van de mkb’ers stellen dat ze geen plannen hebben om een ransomware-aanval te beperken.

“Met passende strategieën die gebruikmaken van preventieve maatregelen zoals internetsecurity en -educatie, en beschermingsmaatregelen zoals back-up en disaster recovery, zou je je nooit zorgen moeten maken over het betalen van ransomware,” voegt Reeder toe.

In 2019 werd al voorspeld dat het aantal aanvallen op het midden- en kleinbedrijf zou toenemen.