De Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD moeten meer wettelijke mogelijkheden krijgen voor het bestrijden van staatshackers. De ministerraad wil hiervoor een tijdelijke wet in het leven roepen.

Volgens bronnen van de NOS wil de ministerraad de inlichtingendiensten meer armslag binnen de huidige bevoegdheden geven voor het kunnen optreden tegen landen die ‘offensieve cyberaanvallen’ op de Nederlandse staat uitvoeren.

Uitbreiding naar niet-directe actoren

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD zouden hun bestrijdingsacties kunnen ondernemen, zonder dat zij -zoals nu het geval is- voor iedere actie toestemming moeten vragen aan de toezichthouders op de inlichtingendiensten. Denk daarbij aan het hacken van systemen of internetleveranciers die niet direct met het doelwit zijn verbonden.

Welke landen op dit moment offensieve cyberaanvallen op Nederland uitvoeren zijn, worden niet genoemd. China en Rusland zijn waarschijnlijk duidelijke ‘kandidaten’. Verdere details over de wet zijn ook niet bekend.

Advies toezichthouders

De ministerraad heeft nog geen beslissing genomen over het invoeren van de tijdelijke wet. Eerst moeten de toezichthouders op de inlichtingendiensten commentaar gegeven. Uit een eerdere evaluatie over de inlichtingendiensten, naar aanleiding van de zogenoemde ‘sleepwet’, bleek dat de toezichthouders juist op enkele onderdelen strengere waarborgen aan de inlichtingendiensten willen stellen, terwijl op sommige punten kan worden versoepeld. De uitkomst van het advies over deze tijdelijke wet is daarom ongewis.