Security is ook in 2002 één van de belangrijkste aandachtspunten van bedrijven. Volgens het onderzoeks- en samenwerkingsverband van analytics- en securityspeciaist Neustar, de Neustar International Security Council (NISC),  gaan bedrijven in 2022 hun securitybudget weer verhogen.

Volgens het alleen voor leden beschikbare onderzoek gaan straks meer dan vier uit vijf bedrijven hun budget voor security verhogen. In bijna een kwart van deze gevallen zal het budget met een percentage van tussen de 31 en 50 procent toenemen. Van de rest zal naar verwachting rond de 41 procent hun budget tussen de 11 en 30 procent laten groeien. Hoeveel het overgebleven kwart van het totaal aantal onderzochte bedrijven gaat spenderen aan meer security, is niet bekend.

Verkleinen ‘skills gap’

Een belangrijke bestemming voor dit geld is het verkleinen van het huidige ‘skills gap’ van bedrijven op het gebied van security. Veel geld zal daarbij gaan naar de inhuur van nieuwe specialisten en naar oplossingen van leveranciers. Ongeveer 71 procent van de respondenten geeft aan meer afhankelijk te worden van deze derde partijen. Ongeveer de helft geeft aan het extra geld in te zetten voor de werving van eigen securitypersoneel.

Cyberverzekering algemeen geaccepteerd

Daarnaast zijn bedrijven ook serieus bezig met andere manieren om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Denk daarbij onder meer aan het afsluiten van cuberverzekeringen. Dit soort verzekeringen tegen cyberaanvallen worden volgens de onderzoekers steeds populairder en ook meer geaccepteerd als een vorm van security. Bijna de helft van de respondenten heeft al een dergelijke verzekering afgesloten en vrijwel iedereen vindt dit een waardevolle investering.

Angst voor DDoS-aanvallen

Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven vooral bang zijn voor DDoS-aanvallen. Uit het onderzoek komt naar voren dat een groot deel van de respondenten het afgelopen jaar op een gegeven moment het slachtoffer zijn geweest van een DDoS-aanval. Daarnaast zou het aantal DDoS-aanvallen op bedrijven in het afgelopen jaar -vergeleken met de periode voor de huidige pandemie- met de helft zijn toegenomen.