2min

Met de algemene beschikbaarheid van Identity Governance maakt Okta het mogelijk vanuit een enkel platform zowel identity- en access management als governance te implementeren. Dit moet het gebruik van deze maatregelen makkelijker maken.

Het Okta Identity Governance-platform biedt gebruikers een IAM-platform in combinatie met governancefunctionaliteit. De tools kunnen de security en compliance van bedrijven verbeteren en alledaagse securityproblemen helpen oplossen met meer efficiency.

Daarnaast zorgt het platform dat er anders wordt gedacht over identity- en accessmanagement en compliance. Voorheen waren deze drie maatregelen vaak beschikbaar in afzonderlijke tools, maar het Okta-platform voegt ze allemaal samen in een enkele omgeving. Het brengt meer efficiency en dus meer zekerheid. Ook wordt hiermee beantwoord aan de huidige cloudgebaseerde ‘wereld’, aldus de leverancier.

Drietal features

Concreet voegt het Okta Identity Governance-platform een drietal eigenschappen toe aan de al bestaande Okta Identity Cloud-omgeving. Met Okta Access Requests zijn bedrijven in staat toegangsverzoeken tot applicaties en bronnen te automatiseren. Door onder meer selfservice-mogelijkheden en geïntegreerde collaboration tools kunnen medewerkers zonder problemen gestroomlijnde toegang krijgen.

Met Okta Access Certifications is het mogelijk review campagnes te ontwikkelen en beheren. Deze tool biedt periodieke reviews van belangrijke bronnen. Aan de hand van deze reviews kunne automatisch toegangsrechten worden ingetrokken, zodat alle eindgebruikers de juiste toegangsrechten houden voor alle bronnen en diensten.

Overige functionaliteit

Daarnaast kunnen bedrijven met de functie Enhanched Governance Reports rapportages produceren voor audits en andere compliancevereisten. Beheerders kunnen in deze rapporten gedetailleerd aangeven wie toegang heeft tot welke bronnen of diensten, wie deze toegang heeft goedgekeurd en hoe deze is verkregen.

Verder kunnen bedrijven de mogelijkheden van het Okta Identity Governance-platform combineren met de lifecycle automatseringsfunctionaliteit van Okta Lifecycle Management. Ook kunnen zij eigen aanpassingen en uitbreidingen uitvoeren die worden geboden via Okta Workflows.

Tip: Okta lanceert Auth0 Credential Guard, dev tools voor inlogsecurity