Abonneer je gratis op Techzine!

Bits of Freedom gaat strijden voor een verplichte melding bij datalekken. Hierdoor zouden beheerders van computerbestanden waarin persoonsgegevens staan in ieder geval het verplicht tegen het slachtoffer moeten melden.

Ook zou het betekenen dat slachtoffers van deze lekken maatregelen kunnen treffen om hun schade te beperken. Hiervoor pleit de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom in een wetsvoorstel ‘datalekken’ aan de Ministeries van Economische Zaken en Justitie.

Bits of Freedom is een campagne tegen ‘datalekken’ gestart door op hun site een zogenaamd Zwartboek Datalekken te beginnen.

Door deze site kunnen mensen die het slachtoffer zijn van het op straat belanden van persoonsgegevens hun ervaringen doorgeven. De bedoeling is dat ze met deze voorbeelden een meldplicht datalekken invoeren die al in verschillende landen, zoals de Verenigde Staten, bestaat.

Bits of Freedom wil dat in het geval van een lek de beheerder de slachtoffers en het College Bescherming Persoonsgegevens op de hoogte stelt.