1 min Security

Google: “Aantal verzoeken van overheden stijgt”

Er valt een enorme toename in overheidsverzoeken tot het verwijderen van bepaalde online inhoud waar te nemen. Dat blijkt uit gegevens die internetgigant Google openbaar maakt

In het transparantierapport van Google wordt onder andere een inzicht gegeven in hoe vaak de internetgigant verwijderingsverzoeken van overheden inwilligt. Het betreft hier doorgaans verzoeken van overheden tot het verwijderen van een bepaalde video’s op YouTube of geplaatst blogberichten.

Er valt af te leiden dat er in de eerste helft van 2013 in totaal 3.846 verzoeken van overheden wereldwijd zijn ingediend. Gedurende de tweede helft van 2012 lag dit aantal nog op 2.289 overheidsverzoeken. Vooral in Rusland en Turkije is het aantal verzoeken enorm toegenomen. In deze landen heeft de overheid relatief vaak verzocht om inhoud te verwijderen die in strijd is met bepaalde nationale wetten.

Google: “Aantal verzoeken van overheden stijgt”
Toch worden door Google niet alle verzoeken van overheden gehonoreerd. Enkel de aanvragen die met een rechterlijk verzoek binnenkomen, worden in overweging genomen. Claims die binnenkomen via informele kanalen van overheidsinstanties worden bijvoorbeeld niet geaccepteerd. Ook moet worden opgemerkt dat Google niet alle gegevens openbaar maakt.

Bron:Google