1 min

Het Nederlandse beveiligingsbedrijf Fox-IT gaat 15 Nederlandse militairen opleiden tot hackers. Deze hackers moeten in de toekomst ingezet worden om aanvallen uit te voeren en computersystemen op afstand uit te schakelen. De militairen worden een jaar lang intern opgeleid bij Fox-IT in Delft.

Generaal Middendorp is duidelijk enthousiast over de nieuwe hackers. Hij ziet het als een echte aanwinst voor het leger omdat het platleggen van computersystemen ervoor kan zorgen dat een militaire aanval makkelijk wordt. Als je de vijand zijn middelen ontneemt kan die moeilijker reageren of zich verdedigen.

Als voorbeeld wordt een aanval van het Israëlische leger aangehaald, in 2007 legde hackers van het Israëlische leger de radar en het luchtverdedigingssysteem van Syrië plat, hierdoor kon de luchtmacht Syrië binnen vliegen en een in aanbouw zijnde kernreactor bombarderen en weer veilig huiswaarts keren. De Syrische militairen konden en deden er niks tegen omdat ze de bommenwerpers simpelweg niet hadden gezien.

De Nederlandse hackers zullen straks ook in staat moeten zijn om op afstand informatie te vergaren en systemen plat te leggen. Als er geen actieve missies zijn zullen de hackers worden ondergebracht bij de MIVD, de militaire inlichtingendienst. De 15 hackers zijn inmiddels ook al gekozen via een interne competitie waaraan 400 militairen hebben meegedaan.