1 min

Google is begonnen met het uitbrengen van maandelijkse patches voor Android, iets waar we nog even aan moeten wennen, maar wat wel een zeer goed initiatief is. Deze maand worden met de updates maar liefst 23 lekken in Android gedicht waarvan twee lekken gemarkeerd zijn als kritiek. Het is nu aan de fabrikanten om de updates zo snel mogelijk door te voeren in het mobiele besturingssysteem.

Google is vier maanden geleden begonnen met het maandelijks uitbrengen van patches voor Android. Samsung en LG hebben uitgesproken dat ze hun high-end toestellen ook maandelijks willen gaan voorzien van updates, of dat ook realistisch is zal moeten blijken.

Deze maand worden in elk geval de nieuwe stagefright-lekken gedicht en een lek waarmee het mogeijk is om remote code uit te voeren via de browser, e-mail en MMS. De 23 beveiligingslekken die zijn gedicht in Android zijn deels door Google zelf gevonden maar ook door andere beveiligingsbedrijven waaronder Copperhead Security, Keen Team, System Security Lab en Trend Micro.

Grote vraag is nu of de fabrikanten van smartphones en tablets een beetje snel de updates gaan uitrollen naar hun toestellen. Bij grote Android-updates hebben de fabrikanten gemiddeld zo’n drie maanden nodig.