Spaanse politie gebruikt nu een systeem van kunstmatige intelligentie dat kan helpen om valse aangiftes van diefstal en andere misdrijven te herkennen. Onderzoekers van Cardiff University en de Charles III University of Madrid ontwikkelden het AI-systeem, dat VeriPol gedoopt is.

De software maakt gebruik van automatische tekstanalyses en machine learning om valse claims te identificeren. Volgens de computerwetenschappers kan VeriPol de valse berichten in “meer dan 80 procent van de gevallen” correct herkennen. Daarmee kan de politie potentieel flink ontlast worden.

Valse aangiftes

Het indienen van een valse aangifte is in veel landen strafbaar. Als het aankomt op bijvoorbeeld diefstal, kan zo’n aangifte echter helpen om bijvoorbeeld een verzekeringsclaim te kunnen indienen. Daar de politie in veel landen onderbezet is, kunnen afdelingen vaak weinig onderzoek doen naar valse aangiftes. Dat zorgt ervoor dat er ook aangiftes door het net glippen.

VeriPol is er echter toe in staat om geschreven statements te analyseren. Daarmee kunnen patronen herkend worden die vaak geassocieerd worden met valser verklaringen. Denk aan het type voorwerp dat gestolen zou zijn, de omschrijvingen die van overvallers gegeven worden en andere aanwijzingen.

Thema’s die vaak schijnen te wijzen op een valse aangifte, focussen zich op de gestolen voorwerpen en niet op het incident. Een gebrek aan detail wijst er dan op dat het om een verzonnen gebeurtenis gaat. Dat er ook niet direct na een overval 112 gebeld wordt, is vaak ook een aanwijzing dat het om een valse aangifte gaat.

Efficiënter gebruik middelen

Om deze valse aangiftes op te speuren, maakt VeriPol gebruik van natural language processing. Dat is een element van machine learning dat kunstmatige intelligentie helpt het natuurlijk gebruik van menselijke taal te begrijpen. Algoritmes worden gebruikt om die taal te decoderen en VeriPol maakt gebruik van eerdere aangiftes om het systeem te versterken.

De onderzoekers denken dat de AI-tool kan helpen bij de keuze waar bepaalde middelen ingestoken moeten worden. Als een aangifte als mogelijk vals wordt aangemerkt, zouden mensen daar dan nader onderzoek naar kunnen doen. Tegelijk zouden mensen dankzij de software ook ontmoedigd kunnen worden om nog valse aangiftes te doen.