AWS heeft de driversoftware voor zijn kleine AWS DeepRacer- autonome voertuigjes open-source gemaakt. Ontwikkelaars kunnen zo het gedrag van deze voertuigjes zelf programmeren en zelf andere functionaliteit of sensors toevoegen.

AWS wil graag vooroplopen op het gebied van AI en machine learning en heeft hiervoor ooit zijn AWS DeepRacer robots ontwikkeld om deze technologie te ‘showcasen’ voor autonome voertuigen. De voertuigjes op de schaal van 1/18 gebruiken machine learning om een voorbeeld te geven over de mogelijkheden die autonome voertuigen kunnen bieden.

Eigenschappen AWS DeepRacer

AWS DeepRacer robots draaien op een Ubuntu-Linux-computer en beschikken daarnaast over een Robot Operating System om de machine te laten rijden. De ingebakken machine learning is een versterkte vorm van leermogelijkheden voor complexe gedragingen zonder de noodzaak van training data die door sensors wordt verzameld. De machine learningfunctionaliteit maakt het mogelijk dat de autonome voertuigjes korte beslissingen kunnen nemen voor de langere termijn.

Hiermee kunnen bijvoorbeeld modellen worden getraind voor virtuele racecircuits die lijken op echte bestaande racecircuits. De autonome voertuigjes worden hiermee getraind en getest, voordat zij daadwerkelijk gaan rijden.

Klanten kunnen voor 139 dollar een AWS DeepRacer kopen en ermee gaan rijden. Er bestaat zelfs een AWS DeepRacer League, zoals we vorig jaar al aankondigden, waar ontwikkelaars hun eigen machine learning ‘brains’ schrijven om de voertuigen op virtuele cloudgebaseerde, maar ook echte racecircuits competitief tegen elkaar te laten rijden.

Open-source moet ontwikkeling stimuleren

Met het nu open-source maken van de driver-software wil AWS nu de mogelijkheden voor de DeepRacer autonome voertuigjes nog verder uitbreiden. De voertuigjes worden zo niet meer gebonden aan alleen race-omgevingen, maar kunnen ook voor andere toepassingen worden ingezet.

Door de software open-source te maken, kunnen ontwikkelaars nu het standaard gedrag van de voertuigjes omzeilen en zo hen laten doen wat zij maar willen. Ook krijgen de voertuigjes hiermee de mogelijkheid meer sensors te voeren.

AWS introduceert om de ontwikkelmogelijkheden te stimuleren ook een zestal voorbeeldprojecten, waaronder Follow the Leader, Mapping, Off Road, RoboCat, DeepBlaster and DeepDriver. Met de RoboCat kan bijvoorbeeld met behulp van een infraroodcamera het gedrag van een kat worden nagebootst en zo ’s nachts ‘jagen’ op muizen. Met Follow The Leader kunnen de autonome voertuigjes worden geprogrammeerd om objecten te ontdekken en te volgen.

Korting op AWS DeepRacer

De diverse opensource-mogelijkheden van AWS DeepRacer zijn per direct via GitHub beschikbaar. AWS heeft ook tijdelijk, tot 27 mei 2021, de prijs van AWS DeepRacer met 100 dollar en die van AWS DeepRacer EVO met 150 dollar verlaagd.

Tip: AWS past machine learning toe in op afstand bestuurbare auto