Alexandra van Huffelen wordt namens D66 staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering. Het functieterrein Digitalisering is nieuw en moet de komende vier jaar de digitale plannen van de nieuwe coalitie coördineren.

De nieuwe functie van Van Huffelen valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De politica is geen onbekende in politiek Den Haag. Op dit moment is zij demissionair staatssecretaris van Financiën met als portefeuilles Douane en Toeslagen. Vooral moest zij de afhandeling van de toeslagenaffaire begeleiden

Digitale plannen nieuwe regering

In het nieuwe regeerakkoord heeft de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie (CU) een aantal speerpunten op het terrein van digitalisering vastgesteld. Dit zijn onder meer innovatie, waaronder in AI en chips, Nederland het digitale knooppunt van Europa maken, meer digitalisatie van Europa door AI, security en open-sourcegebruik, meer digitale slagkracht voor inlichtingendiensten, meer cybersecurity en kennis van security bij politie en Justitie, minder discriminatie door algoritmes en het voorkomen van desinformatie.

Welke plannen de komende regering voor het realiseren specifiek heeft, zijn nog niet bekend. Het is onder andere aan Van Huffelen ze vorm te geven.

Tip: Coalitieakkoord laat zien dat partijen nog steeds digibeet zijn