2min

Tijdens de ATxSG-conferentie te Singapore belandde staatssecretaris voor Koninkrijkrelaties en Digitalisering Van Huffelen in een stevige discussie met prominenten bij Microsoft en Nvidia. Ze vergeleek het gebruik van AI met een ongeteste auto op de weg en noemde de ontwikkeling “best angstaanjagend”.

Dat meldt The Register. De staatssecretaris nam deel aan een discussiepanel over het gebruik van AI. Zij positioneerde zichzelf als de scepticus in het gesprek, terwijl Microsoft Asia-president Ahmed Mazhari en Nvidia VP Keith Strier zich positief uitlieten over de inzet van AI door Big Tech.

Regels versus principes

Bij AI-gebruik barst het momenteel van de brandbrieven en waarschuwingen terwijl toepassingen van met name generatieve AI continu de revue passeren. Van Huffelen maakte haar positie hierover duidelijk: de overheid dient duidelijke regelgeving op te stellen om te bepalen hoe technologie betrouwbaar gemaakt kan worden. Hier tegenover stelde Mazhari dat Microsoft al rond 2016-17 AI-principes in het leven had geroepen. Van Huffelen legde daarna de vinger op de zere plek: waarom voldoet het door Microsoft gesteunde OpenAI daar dan niet aan?

Daarop reageerde Mazhari dat er wellicht een noodzaak is om internationale regulering te hebben. Het is een bekende gedachtegang: ook de CEO’s Sundar Pichai van Google en Sam Altman van OpenAI pleiten hiervoor. Echter is het zo dat deze partijen vaak mee willen doen met het formuleren van deze wetgeving.

Van Huffelen merkte op dat zelfs met de huidige regels het simpelweg niet praktisch is om het delen van gegevens te weigeren bij Big Tech-producten. Daarnaast is alleen met ellenlange documentatie te doorzien wat er met data gebeurt. “Als je echt mensen wil beschermen, moet je ervoor zorgen dat alleen de data gebruikt wordt waarvan men dat wil.”

Later kwam er een aparte vergelijking voorbij: die tussen AI-wetgeving en regels waar de auto-industrie zich aan heeft te houden. Van Huffelen ziet in de huidige implementatie van AI een parallel met het op de weg gaan met een ongeteste auto. Hierop reageerde Mazhari met de stelling dat auto’s nog altijd op de markt komen ondanks duizenden doden per dag. “Als we auto’s weg zouden nemen uit de wereld, dan weet ik niet wat er gebeurt met de productiviteit van de mens.”

“Zeg je nu dat mensen dood gaan door generatieve AI? Ik weet niet wat ik moet zeggen,” aldus de staatssecretaris.

Lees ook: AI-wet doorstaat belangrijke stemming EU