Abonneer je gratis op Techzine!

Als het aan de Tweede Kamer ligt moeten internetgebruikers in de toekomst expliciet toestemming gaan geven aan websites voordat ze cookies mogen plaatsen. Of deze wetswijziging de eindstreep zal halen is echter nog onzeker.

Vorige week zou de stemming over de wetswijziging van de Telecomwet hebben plaatsgevonden, maar op aandringen van de SP besloot de kamervoorzitter de stemming uit te stellen. De SP vroeg om uitstel omdat er binnen de partij onduidelijkheid bestond over de impact van de cookieregels.

Het oorspronkelijke amendement was erop gericht dat gebruikers voor alle websites expliciet toestemming moesten geven om cookies te mogen plaatsen, via een zogeheten opt-in-regeling. In het nieuwste voorstel wordt het expliciet verlenen van toestemming door de gebruiker beperkt tot de zogenaamde third party cookies. In het nieuwe voorstel moet er dus expliciet toestemming worden verleend voor cookies van derden.

Iets wat in de praktijk grote gevolgen kan hebben voor uitgevers. Zo moet er bijvoorbeeld expliciet toestemming worden gegeven aan de advertentiebedrijven die de advertenties op websites verzorgen, maar ook aan Facebook voor de Like button en aan Twitter voor de Tweet knop. Ook wordt het voor websites enorm lastig om statistieken bij te houden van hun bezoekers want ook daar moet eerst expliciet toestemming voor worden gegeven.

Het lijkt de politieke partijen vooral te doen te zijn om cookies waarmee het gedrag van de bezoeker in kaart wordt gebracht, op de verschillende websites binnen hetzelfde advertentienetwerk. Uitgevers en adverteerders gebruiken deze gedragsgegevens om gericht reclame te sturen aan een gebruiker. Dit wordt door sommige politieke partijen gezien als iets kwalijks, daar zit dan ook meteen het probleem want is dit wel zo kwalijk?

De uitgevers en advertentiebedrijven vinden dit namelijk helemaal niet kwalijk. De irritatiefactor voor de bezoeker wordt namelijk alleen maar groter als er geen relevante reclame wordt getoond. Als de advertentiebedrijven dit soort gedrag niet meer in kaart mogen brengen gaan ze straks schieten met hagel. Je loopt dan het risico als man om met grote regelmaat lastig te worden gevallen met reclames voor tampons, inlegkruisjes, wasmiddelen, een abonnement op de Margriet of een beauty spa arrangement. Voor de vrouwen geldt uiteraard hetzelfde, denk aan reclame voor auto’s, voetbal, bier en een Playboy of Voetbal International abonnement. De grote meerderheid zal hier geen interesse in hebben (uitzondering daargelaten), met als gevolg dat de bezoeker die advertenties als zeer irritant ervaart en de uitgevers en advertentiebedrijven te maken krijgen met dalende inkomsten.

Dit alles zal tot gevolg hebben dat bezoekers nog massaler reclames gaan blokkeren en uitgevers op zoek moeten naar nieuwe verdienmodellen. Het lijkt er nu op dat de politieke partijen dit allemaal niet zo heel goed doordacht hebben. De branche zelf biedt in veel gevallen al mogelijkheden voor de enkeling die geen relevante advertenties wilt ontvangen via een opt-out systeem.

De SP heeft van het weekend kenbaar gemaakt dat ze zal instemmen met het amendement, dat een initiatief is van PvdA en PVV. Websites zullen in de toekomst dus actief om toestemming moeten vragen voor het plaatsen van de zogeheten third party cookies. Met deze nieuwe wetgeving wil de Tweede Kamer voorkomen dat internetgebruikers via de standaardinstellingen van hun webbrowser automatisch toestemming geven aan derden om third part cookies te plaatsen.

Kamerlid Sharon Gesthuizen (SP) is van mening dat internetbedrijven op een oneigenlijke manier gebruik maken van cookies. "Ik wil niet dat buiten mijn medeweten via allerlei kanalen en tunnels met mijn persoonsgegevens wordt gezeuld", aldus Gesthuizen. Volgens het Kamerlid kunnen internetbedrijven ook zonder third party cookies adverteren.

Eurocommissaris Digitale Agenda Neelie Kroes heeft laten weten geen voorstander te zijn van de toestemmingseis. Ze is bang dat deze regel de gebruiksvriendelijkheid van het internet wordt aangetast. "Het is aan het bedrijfsleven om met elkaar afspraken te maken over de praktische uitvoering. Het moet transparant en effectief, waarbij de privacy van de consumenten voldoende is gewaarborgd", aldus Kroes.

Minister Verhagen (CDA) opperde in het debat van vorige week dat het mogelijk is om bij de instellingen van nieuwe browsers aan te geven welke sites wel en geen toestemming krijgen om cookies te plaatsen. Liever wacht hij het resultaat af van het overleg tussen de Europese Commissie en het bedrijfsleven.

Morgen vindt de stemming plaats in de Tweede Kamer. Of een kamermeerderheid zal instemmen met dit amendement is nog maar de vraag. Hoewel D66 eerder aangaf het amendement te zullen steunen, heeft de partij afgelopen weekend twijfels geuit. Kees Verhoeven (D66) liet weten het voorstel met zijn fractie te willen bespreken vanwege de beroering die de afgelopen dagen is ontstaan. Tevens zei Verhoeven dat hij signalen krijgt dat het wetsvoorstel opnieuw gewijzigd wordt.