Abonneer je gratis op Techzine!

Het verschil in gebruikersaantallen wat bestond tussen Hyves en Facebook lijkt door de laatstgenoemde te zijn gedicht. Dit blijkt uit een onderzoek van Newcom, het bureau deed onderzoek naar beide sociale netwerken en richtte zich op gebruikers van 15 jaar en ouder.

Uit de cijfers van het onderzoek blijkt dat Facebook het gat heeft gedicht en beide partijen nu ongeveer 4,8 miljoen gebruikers in Nederland hebben. Het gaat hierbij wel om gebruikers van de sociale netwerken die ouder zijn dan 15 jaar.

Facebook heeft ook op een ander terrein Hyves weten af te troeven, als er wordt gekeken naar het dagelijks gebruik ligt het gemiddelde van Facebook namelijk inmiddels een stuk hoger. Waar Hyves een score van 34 procent behaalt, streeft Facebook haar concurrent voorbij met een score van 44 procent.

Om tot deze resultaten te komen ondervroeg NewCom zo’n 800 mensen over hun gebruik van sociale netwerken. Deze ondervraagde blijken erg tevreden te zijn over beide netwerken. Zo geeft 80 procent van de gebruikers aan dat zij Hyves volgend jaar ook zullen blijven gebruiken. Voor Facebook ligt deze score iets hoger met 84 procent. Slechts 6 procent geeft aan Facebook nooit meer te willen gebruiken, voor Hyves ligt dit aantal op 7 procent. Uit de scores blijkt dat Facebook momenteel op iets meer populariteit kan rekenen dan Hyves.