PayPal heeft ruim 1000 ip-adressen die verantwoordelijk zijn voor de DDoS-aanval afgelopen december overgedragen aan de FBI. De hackergroep Anonymous is verantwoordelijk voor de aanval, zij deden dit nadat Paypal bekendmaakte geen betalingen meer te verwerken voor Wikileaks, het online klokkenluiders platform.

PayPal hoopt dat de FBI deze ip-adressen kan gebruiken om de verantwoordelijke voor de aanval op te sporen en te berechten. Inmiddels hebben al meerdere bedrijven die slachtoffer zijn geworden van Anonymous aangifte gedaan en ip-adressen overhandigt aan de FBI. Inmiddels zijn er aan de hand van deze gegevens ook al verschillende arrestaties en huiszoekingen verricht.

Hoewel Anonymous beweerd geen echte organisatie te zijn of leider te hebben, zijn er wel mensen die de oproepen tot een DDoS-aanval doen of acties op touw zetten. Verschillende bedrijven zouden deze personen graag vervolgd zien, zodat ook zij de schade kunnen gaan verhalen van de DDoS-aanvallen.

De kans dat deze personen zijn te traceren middels de ip-adressen van de DDoS-aanvallen is echter behoorlijk klein. Vaak worden computers van gewone gebruikers die geïnfecteerd zijn met malware misbruikt om een DDoS-aanval uit te voeren. Daarnaast maakt Anonymous slim gebruik van sociale media, door daar een oproep te doen voor een DDoS-aanval, zijn er voldoende mensen die hun computer vervolgens vrijwillig inzetten om een DDoS-aanval uit te voeren, het zou hierbij vaak gaan om jongeren.

De lijst met bedrijven die inmiddels het slachtoffer zijn geworden van Anonymous wordt steeds langer. In december ging het echter om bedrijven die niet langer mee wilde werken aan Wikileaks. Zo besloten Paypal, Mastercard en Visa om niet langer betalingen te verwerken voor Wikileaks, waarnaar alle partijen een DDoS-aanval te verduren kregen.

PayPal verstrekt nu dus ruim 1000 ip-adressen aan de FBI. Het gaat hierbij om de computers die het grootste aandeel leverde in de aanvallen. De FBI zal op basis van deze ip-adressen huiszoekingen gaan verrichten en arrestatiebevelen uitvaardigen. Zoals eerder uitgelegd is het echter nog maar de vraag of ze ook daadwerkelijk Anonymous leden zullen arresteren, of argeloze burgers waarvan hun computer is misbruikt.

Anonymous deed vorige week een oproep op Twitter om je PayPal-account op te zeggen, naar verluidt zouden duizenden mensen hier gehoor aan hebben gegeven, waarnaar het aandeel van eBay, eigenaar van Paypal, flink in waarde daalde.