Abonneer je gratis op Techzine!

De discussie over de gezondheidsrisico’s van mobiel telefoongebruik heeft een nieuwe wending gekregen door nieuw Zweeds onderzoek. Volgens de onderzoekers brengt de straling schade toe aan belangrijke hersencellen en kan het de ziekte van Alzheimer aanwakkeren. Volgens de Zweedse onderzoekers brengt de van mobiele telefoons afkomstige straling schade toe aan het deel van de hersenen dat verantwoordelijk is voor leren, geheugen en bewegen. Het onderzoek is uitgevoerd op ratten tussen de 12 en 26 weken oud. Wetenschappers gaan ervan uit dat hun hersenen zich in hetzelfde stadium van ontwikkeling bevinden als die van tieners.

De ratten werden twee uur lang aan straling blootgesteld. Vijftig dagen later troffen de onderzoekers een grote hoeveelheid afgestorven hersenen aan bij de ratten. Volgens professor Leif Salford die het onderzoek heeft geleid is het heel goed mogelijk dat mobiele telefoons hetzelfde effect hebben op mensen. "De hersenen van ratten tonen een grote gelijkenis met die van mensen," aldus Salford. Volgens Stanford tast de straling zenuwcellen aan die gevoelig zijn voor de ziekte van Alzheimer. Mensen die op latere leeftijd deze ziekte zouden krijgen, kunnen deze door gebruik van de mobiele telefoon nu eerder krijgen. De professor benadrukt echter dat zijn stelling hypothetisch is. Hard bewijs is er nog niet.