Abonneer je gratis op Techzine!

Sinds zondag kunnen bewoners van de regio’s Rijnmond, IJmond en Nijmegen op internet bekijken, hoe groot de uitstoot van kankerverwekkende stoffen door bedrijven is. Zo willen de Milieufederaties en de Stichting Natuur en Milieu mensen voldoende inzicht geven, over de hoeveelheid schadelijke stoffen die aanwezig is in hun omgeving.

De site rechtomteweten.nl is ontstaan door ontevredenheid over de overheid. Volgens woordvoerder Eric van Kaathoven van de Gelderse Milieufederatie worden mensen te weinig geïnformeerd over de kankerverwekkende stoffen in de lucht. "Je kunt als milieubeweging twee dingen doen: roepen vanuit de zijlijn of zelf aantonen dat je ook echt iets kunt doen. Voor dat laatste hebben wij gekozen", verklaart hij op de website.

De gegevens laten zien, dat er geen daadwerkelijke overtredingen zijn. "De bedrijven blijven binnen de gestelde grenswaarden. Wel worden de streefwaarden in de regio’s Rijnmond en IJmond overtreden", vertelt Van Kaathoven.

De overheid wil dat er per jaar, niet meer dan 1 op de 10 miljoen mensen doodgaat aan de gevolgen van kankerverwekkende stoffen. In deze regio’s zijn dat er 6 op de 10 miljoen.

Dit proefproject gaat een jaar draaien en wordt gefinancierd door de overheid. Er wordt gebruik gemaakt van de aanwezige cijfers die de overheid heeft. Verder heeft het ministerie van VROM een subsidie verleend van ongeveer 50.000 euro.

We bedanken DarkSkeleton voor het insturen van dit bericht!